นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

สมาชิกที่ฉันติดตาม

Ico48
WI E-D-U
กองบริการการศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 กรกฎาคม 2554 09:36
เข้าระบบเมื่อ: 20 มิถุนายน 2556 14:09
Ico48
Romeo
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 สิงหาคม 2554 14:55
เข้าระบบเมื่อ: 27 ธันวาคม 2554 10:11
Ico48
ใยมะพร้าวน้องใยไหม
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 สิงหาคม 2554 14:28
เข้าระบบเมื่อ: 21 กรกฎาคม 2563 13:31
Ico48
ทิพย์
รับราชการ
งานพัฒนานักศึกษา มอ.สุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 สิงหาคม 2554 16:08
เข้าระบบเมื่อ: 21 มีนาคม 2555 17:29
Ico48
nadear
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลััยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 09:30
เข้าระบบเมื่อ: 13 กันยายน 2554 11:56
Ico48
DeenY
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 09:35
เข้าระบบเมื่อ: 06 ธันวาคม 2554 10:31
Ico48
kanjana
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 09:53
เข้าระบบเมื่อ: 08 ตุลาคม 2559 10:46
Ico48
ธีรพันธุ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 11:56
เข้าระบบเมื่อ: 29 กรกฎาคม 2558 16:25
Ico48
มารุแอ๊ะ
พนักงานมหาลัย
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 กันยายน 2554 21:21
เข้าระบบเมื่อ: 16 มิถุนายน 2557 10:12
Ico48
OuiRanger
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2554 14:34
เข้าระบบเมื่อ: 03 มิถุนายน 2556 12:42
Ico48
Bravo1
รับราชการ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2554 17:06
เข้าระบบเมื่อ: 30 กรกฎาคม 2555 10:36
Ico48
DryingTech
อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 ตุลาคม 2554 10:31
เข้าระบบเมื่อ: 11 กรกฎาคม 2555 22:04
Ico48
ปลากัดน้อย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 ตุลาคม 2554 10:20
เข้าระบบเมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2555 13:32
Ico48
pheung
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2554 11:13
เข้าระบบเมื่อ: 31 มกราคม 2555 13:56
Ico48
nattawan.k
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2554 12:16
เข้าระบบเมื่อ: 20 มีนาคม 2555 14:04
Ico48
Miss sininart chongkhong
lecturer
PSU
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2554 12:18
เข้าระบบเมื่อ: 31 มีนาคม 2555 10:06
Ico48
charlie2
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2554 16:33
เข้าระบบเมื่อ: 20 มีนาคม 2555 16:05
Ico48
MoN_Takan
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 พฤศจิกายน 2554 11:46
เข้าระบบเมื่อ: 18 มิถุนายน 2556 14:26
Ico48
nui
พนักงาน
วิศวเคมี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 พฤศจิกายน 2554 13:39
เข้าระบบเมื่อ: 10 พฤษภาคม 2555 15:53
Ico48
ช.ช่าง
รับราชการ
ม.สงขลานคริทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 พฤศจิกายน 2554 11:03
เข้าระบบเมื่อ: 11 กรกฎาคม 2555 11:02