นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

สมาชิกที่ฉันติดตาม

Ico48
ปิติกานต์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 ธันวาคม 2551 13:01
เข้าระบบเมื่อ: 31 กรกฎาคม 2562 14:05
Ico48
YaDaMoN
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ธันวาคม 2551 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
Noo-si Narak
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ธันวาคม 2551 15:05
เข้าระบบเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2554 23:10
Ico48
เด็กหงส์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 ธันวาคม 2551 09:17
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
Marky
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 กุมภาพันธ์ 2552 09:52
เข้าระบบเมื่อ: 23 กันยายน 2559 14:04
Ico48
น้องอิน
พนักงานมหาวิทยาลัย
ม.อ.ตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 กุมภาพันธ์ 2552 12:02
เข้าระบบเมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2559 11:58
Ico48
willy
ข้าราชการ
Chemistry Medicine PSU
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 กุมภาพันธ์ 2552 03:39
เข้าระบบเมื่อ: 27 มิถุนายน 2554 15:28
Ico48
mojung-MTPSU
งานหลักสูตรและการเรียนการสอน/งานวิจัย
คณะเทคนิคการแพทย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 10:01
เข้าระบบเมื่อ: 22 มีนาคม 2559 15:26
Ico48
ทวาทศ
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 10:54
เข้าระบบเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2556 12:56
Ico48
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักข่าว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 11:05
เข้าระบบเมื่อ: 29 มีนาคม 2564 10:51
Ico48
ไทยมุง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 มีนาคม 2552 10:59
เข้าระบบเมื่อ: 14 มีนาคม 2556 13:24
Ico48
HIME
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 เมษายน 2552 17:08
เข้าระบบเมื่อ: 22 ตุลาคม 2555 12:45
Ico48
Kaishow
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2552 11:45
เข้าระบบเมื่อ: 07 กรกฎาคม 2554 11:31
Ico48
gamigazae
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 พฤษภาคม 2552 14:35
เข้าระบบเมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2554 16:52
Ico48
นางกัญญณัฐภัทร - รังสี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 พฤษภาคม 2552 09:43
เข้าระบบเมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2557 08:56
Ico48
wanderer
สอนหนังสือในมหาวิทยาลัย
คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:40
เข้าระบบเมื่อ: 28 มิถุนายน 2554 13:13
Ico48
ดุลชาติ มานะคงตรีชีพ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 มิถุนายน 2552 10:02
เข้าระบบเมื่อ: 24 สิงหาคม 2552 13:39
Ico48
ลูกหว้า
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 กรกฎาคม 2552 09:12
เข้าระบบเมื่อ: 31 มกราคม 2560 18:27
Ico48
HS9OCB
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 กรกฎาคม 2552 22:40
เข้าระบบเมื่อ: 11 ตุลาคม 2557 14:09
Ico48
Violet flower
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 สิงหาคม 2552 11:38
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34