นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

People whom I follow

Ico48
ผดา
Member Since: 15 November 2007 13:35
Last Login: 20 Febuary 2017 14:38
Ico48
kk
Member Since: 15 November 2007 16:40
Last Login: 02 May 2018 09:25
Ico48
ดอกหญ้า
Member Since: 19 November 2007 11:19
Last Login: 25 October 2012 14:29
Ico48
Teddy
Member Since: 19 November 2007 16:47
Last Login: 15 Febuary 2021 11:51
Ico48
กุลชนาฐ
รับราชการ
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Member Since: 20 November 2007 09:09
Last Login: 03 November 2014 15:21
Ico48
ทิพวัลย์
Member Since: 20 November 2007 09:24
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
wwibul
คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 22 November 2007 14:56
Last Login: 01 December 2016 07:38
Ico48
manop
รับราชการ
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 27 November 2007 10:41
Last Login: 26 December 2012 08:24
Ico48
MK
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
Member Since: 27 November 2007 11:36
Last Login: 04 September 2017 15:55
Ico48
Jamjuree
รับราชการ
งานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Member Since: 28 November 2007 09:39
Last Login: 18 January 2013 17:35
Ico48
mandala
Member Since: 28 November 2007 09:54
Last Login: 18 November 2014 11:44
Ico48
su
รับราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 28 November 2007 16:05
Last Login: 17 September 2012 13:58
Ico48
คนทำGIS
รับราชการ
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง(MACORIN)
Member Since: 29 November 2007 09:51
Last Login: 29 August 2012 16:33
Ico48
Monly
Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
Member Since: 29 November 2007 10:35
Last Login: 15 October 2019 14:39
Ico48
Baby
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 29 November 2007 13:34
Last Login: 09 November 2017 13:39
Ico48
NovemberRain
รับจ้างทั่วไป
Member Since: 29 November 2007 21:27
Last Login: 06 November 2012 09:27
Ico48
เปตอง
Member Since: 30 November 2007 08:15
Last Login: 04 April 2018 10:58
Ico48
บิวตี้
Member Since: 30 November 2007 09:25
Last Login: 21 October 2019 14:52
Ico48
ตี้ซัง
ราชการ
สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
Member Since: 30 November 2007 09:28
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
เดียร์
รับราชการ
คณะการแพทย์แผนไทย
Member Since: 30 November 2007 09:28
Last Login: 01 June 2011 18:31