นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

People whom I follow

Ico48
ป.เปิ้ล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 30 November 2007 11:09
Last Login: 27 Febuary 2012 11:02
Ico48
mbunsong
Member Since: 30 November 2007 13:36
Last Login: 13 April 2020 11:24
Ico48
pupu
Member Since: 30 November 2007 13:36
Last Login: 17 Febuary 2015 17:05
Ico48
ชีวรัตน์
Member Since: 30 November 2007 14:36
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
iRead iShare
Member Since: 04 December 2007 14:19
Last Login: 09 June 2012 07:59
Ico48
TheMe
มนุษย์
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 07 December 2007 16:29
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
Silmee_tr
ศูนย์การเรียนรู้
Member Since: 11 December 2007 10:35
Last Login: 24 November 2011 15:21
Ico48
miyashiki
Member Since: 11 December 2007 11:55
Last Login: 10 Febuary 2015 11:09
Ico48
ดาริกา ธรรมธาดา
Member Since: 11 December 2007 13:36
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
moo-moo
Member Since: 12 December 2007 00:27
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
Our Shangri-La
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 13 December 2007 12:09
Last Login: 01 May 2020 10:15
Ico48
CHAIN OF LOVE
Member Since: 14 December 2007 13:21
Last Login: 26 March 2012 17:11
Ico48
คนข้างหลัง
รับราชการ
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 14 December 2007 13:24
Last Login: 28 September 2016 18:05
Ico48
Pisan
Instructor
s3930201@hotmail.com >>> http://share.psu.ac.th/blog/pisan-surat/toc?page=2
Member Since: 14 December 2007 13:24
Last Login: 06 March 2017 09:45
Ico48
ช่อศรีตรัง
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานงบประมาณและพัสดุ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 14 December 2007 13:25
Last Login: 08 September 2012 14:07
Ico48
นู๋ดี
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
Member Since: 14 December 2007 13:28
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
little - pig
งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
Member Since: 14 December 2007 13:32
Last Login: 25 November 2016 16:28
Ico48
ตนคอน
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 14 December 2007 16:00
Last Login: 25 June 2015 14:11
Ico48
ทะเลดาว
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 14 December 2007 20:08
Last Login: 04 June 2014 10:29
Ico48
ทา ยุ
กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 09:31
Last Login: 26 Febuary 2019 14:15