นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

สมาชิกที่ฉันติดตาม

Ico48
ป.เปิ้ล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 11:09
เข้าระบบเมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2555 11:02
Ico48
mbunsong
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 13 เมษายน 2563 11:24
Ico48
pupu
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2558 17:05
Ico48
ชีวรัตน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 14:36
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
iRead iShare
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 ธันวาคม 2550 14:19
เข้าระบบเมื่อ: 09 มิถุนายน 2555 07:59
Ico48
TheMe
มนุษย์
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 ธันวาคม 2550 16:29
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
Silmee_tr
ศูนย์การเรียนรู้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2554 15:21
Ico48
miyashiki
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 11:55
เข้าระบบเมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2558 11:09
Ico48
ดาริกา ธรรมธาดา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
moo-moo
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ธันวาคม 2550 00:27
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
Our Shangri-La
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 ธันวาคม 2550 12:09
เข้าระบบเมื่อ: 01 พฤษภาคม 2563 10:15
Ico48
CHAIN OF LOVE
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:21
เข้าระบบเมื่อ: 26 มีนาคม 2555 17:11
Ico48
คนข้างหลัง
รับราชการ
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:24
เข้าระบบเมื่อ: 28 กันยายน 2559 18:05
Ico48
Pisan
Instructor
s3930201@hotmail.com >>> http://share.psu.ac.th/blog/pisan-surat/toc?page=2
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:24
เข้าระบบเมื่อ: 06 มีนาคม 2560 09:45
Ico48
ช่อศรีตรัง
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานงบประมาณและพัสดุ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:25
เข้าระบบเมื่อ: 08 กันยายน 2555 14:07
Ico48
นู๋ดี
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
little - pig
งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:32
เข้าระบบเมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2559 16:28
Ico48
ตนคอน
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 16:00
เข้าระบบเมื่อ: 25 มิถุนายน 2558 14:11
Ico48
ทะเลดาว
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 20:08
เข้าระบบเมื่อ: 04 มิถุนายน 2557 10:29
Ico48
ทา ยุ
กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:31
เข้าระบบเมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2562 14:15