นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

People whom I follow

Ico48
ชนิษ
Member Since: 27 December 2007 14:13
Last Login: 12 November 2013 09:31
Ico48
sarapee sahaviriya
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 07 January 2008 14:06
Last Login: 20 Febuary 2012 11:56
Ico48
โชแชง
Member Since: 07 January 2008 14:09
Last Login: 08 March 2013 14:51
Ico48
ปราณี
รับราชการ
Member Since: 07 January 2008 14:11
Last Login: 21 June 2017 16:01
Ico48
mon-ta-ta
Member Since: 07 January 2008 14:14
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
น้อง
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 07 January 2008 15:31
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
มิกกี้
Member Since: 09 January 2008 13:30
Last Login: 22 June 2018 18:12
Ico48
ปลาดาว
Member Since: 09 January 2008 14:14
Last Login: 06 November 2012 15:58
Ico48
ชนันท์
Member Since: 09 January 2008 14:28
Last Login: 08 July 2013 15:28
Ico48
เปนไท
Member Since: 14 January 2008 17:11
Last Login: 20 September 2012 11:58
Ico48
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
รับราชการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 15 January 2008 09:19
Last Login: 17 Febuary 2021 09:02
Ico48
saw
Member Since: 15 January 2008 10:26
Last Login: 12 August 2017 14:50
Ico48
นุจรี ห่อทอง
หน่วยสารบรรณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 15 January 2008 10:27
Last Login: 27 June 2016 15:07
Ico48
ปัทมพร อินสุวรรโณ
รับราชการ
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 15 January 2008 10:27
Last Login: 20 August 2015 13:55
Ico48
P'na
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 15 January 2008 10:28
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
ศศิธร ลิ่มจู้
Member Since: 15 January 2008 10:30
Last Login: 10 September 2017 18:10
Ico48
นางสาวธีรนิตย์ ฉั่วสุวรรณแก้ว
Member Since: 15 January 2008 10:58
Last Login: 24 June 2015 11:51
Ico48
แมงปอ
Member Since: 15 January 2008 11:40
Last Login: 03 December 2019 20:07
Ico48
anni
รับราชการ
ภาควิชาสัตวศาสตร์
Member Since: 21 January 2008 10:30
Last Login: 31 January 2017 15:47
Ico48
นพพร
รับราชการ
รังสีวิทยา รพ.มอ.
Member Since: 21 January 2008 16:07
Last Login: 01 June 2011 18:32