นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

People whom I follow

Ico48
Wullop Santipracha
Member Since: 10 October 2007 12:59
Last Login: 13 July 2020 08:56
Ico48
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 12 October 2007 16:46
Last Login: 27 July 2015 14:51
Ico48
DaDa
รับราชการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 24 October 2007 12:49
Last Login: 07 November 2019 16:42
Ico48
Zenki
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 26 October 2007 15:28
Last Login: 07 January 2019 10:59
Ico48
bo
Member Since: 29 November 2007 09:50
Last Login: 01 September 2016 09:41
Ico48
Baby
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 29 November 2007 13:34
Last Login: 09 November 2017 13:39
Ico48
เปตอง
Member Since: 30 November 2007 08:15
Last Login: 04 April 2018 10:58
Ico48
บิวตี้
Member Since: 30 November 2007 09:25
Last Login: 21 October 2019 14:52
Ico48
MeaW
ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 30 November 2007 09:26
Last Login: 06 November 2012 16:38
Ico48
camera
Member Since: 09 December 2007 18:17
Last Login: 30 June 2016 10:28
Ico48
pai
Member Since: 12 December 2007 14:37
Last Login: 28 August 2013 20:29
Ico48
dkvet
Member Since: 13 December 2007 17:09
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
สุระพงศ์ สายบุญ
รับราชการ
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Member Since: 14 December 2007 13:53
Last Login: 26 June 2013 22:15
Ico48
อมรรัตน์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 28 December 2007 13:54
Last Login: 18 April 2016 14:54
Ico48
ปราณี
รับราชการ
Member Since: 07 January 2008 14:11
Last Login: 21 June 2017 16:01
Ico48
มิกกี้
Member Since: 09 January 2008 13:30
Last Login: 22 June 2018 18:12
Ico48
ปลาดาว
Member Since: 09 January 2008 14:14
Last Login: 06 November 2012 15:58
Ico48
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
รับราชการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 15 January 2008 09:19
Last Login: 26 June 2020 13:44
Ico48
saw
Member Since: 15 January 2008 10:26
Last Login: 12 August 2017 14:50
Ico48
อโนชา พร้อมมูล
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 15 January 2008 10:26
Last Login: 21 May 2012 15:27