นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

สมาชิกที่ฉันติดตาม

Ico48
เอสเค
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 มกราคม 2551 13:43
เข้าระบบเมื่อ: 30 กันยายน 2561 15:12
Ico48
J
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 มกราคม 2551 15:39
เข้าระบบเมื่อ: 31 สิงหาคม 2562 13:46
Ico48
จร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 มกราคม 2551 14:06
เข้าระบบเมื่อ: 30 มกราคม 2551 15:50
Ico48
อาภรณ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 มกราคม 2551 15:25
เข้าระบบเมื่อ: 15 ธันวาคม 2555 22:33
Ico48
JIBCy
นักกิจการนักศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 กุมภาพันธ์ 2551 15:53
เข้าระบบเมื่อ: 22 กรกฎาคม 2559 16:20
Ico48
Pukky
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 กุมภาพันธ์ 2551 09:25
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
แอ๋ว
รับราชการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 กุมภาพันธ์ 2551 16:04
เข้าระบบเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2556 10:09
Ico48
ศิริพร พรหมพัฒน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กุมภาพันธ์ 2551 13:55
เข้าระบบเมื่อ: 08 มกราคม 2559 10:15
Ico48
น้ำขิง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 กุมภาพันธ์ 2551 16:34
เข้าระบบเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2561 08:18
Ico48
KaN
อิสระ
คณะเทคนิคการแพทย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 มิถุนายน 2551 09:57
เข้าระบบเมื่อ: 04 มิถุนายน 2556 10:19
Ico48
jitny
รับราชการ
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 มิถุนายน 2551 10:21
เข้าระบบเมื่อ: 10 มีนาคม 2558 15:31
Ico48
นิศมา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 กรกฎาคม 2551 14:47
เข้าระบบเมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2556 16:24
Ico48
วิตชุณีย์ CAT ศรียะพันธ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 สิงหาคม 2551 14:37
เข้าระบบเมื่อ: 26 เมษายน 2556 11:04
Ico48
Marky
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 กุมภาพันธ์ 2552 09:52
เข้าระบบเมื่อ: 23 กันยายน 2559 14:04
Ico48
n_nong
รับราชการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 กันยายน 2552 10:40
เข้าระบบเมื่อ: 06 มีนาคม 2556 16:16
Ico48
BuNcH
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 10:39
เข้าระบบเมื่อ: 31 พฤษภาคม 2556 10:27
Ico48
น้องปาย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 10:50
เข้าระบบเมื่อ: 26 มกราคม 2559 14:29
Ico48
NUBAN
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 12:29
เข้าระบบเมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2558 11:53
Ico48
สมพิศ ศรีพงศ์พันธุ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 12:56
เข้าระบบเมื่อ: 29 มีนาคม 2555 08:50
Ico48
ดุสิต นาคะชาต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 13:03
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34