นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

panyarak
Ico64
นาย ปัญญรักษ์ Aaron งามศรีตระกูล
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 6

People who follow me

Ico48
โอ๋-อโณ
นักเทคนิคการแพทย์
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
Member Since: 10 October 2007 23:22
Last Login: 15 August 2020 00:33
Ico48
ซีซ่า ซีซ๋า
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
Member Since: 07 Febuary 2011 08:42
Last Login: 08 November 2013 09:54
Ico48
กิตติพัฒน์
Member Since: 11 July 2011 09:20
Last Login: 08 July 2013 16:49
Ico48
พรทิพา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ
Member Since: 09 September 2011 18:29
Last Login: 12 September 2011 15:59
Ico48
หยกมณี
รับราชการ
Member Since: 11 October 2007 12:51
Last Login: 04 September 2016 08:55
Ico48
akapop.t
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
Member Since: 08 March 2012 11:00
Last Login: 28 June 2016 15:37