นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อมรรัตน์
Ico64
อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์
นักวิจัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

15 มิถุนายน 2558
Ico48
การปิดโครงการวิจัย
ใน งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย อมรรัตน์
ในบันทึกก่อนได้ชี้แจงถึง แนวปฏิบัติในการขยายระยะเวลาของโครงการวิจัย สำหรับนักวิจัยที่ยังต้องการดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่ต้องการเวลาในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น สำหรับบันทึกนี้ ขอชี้แจง “การปิดโครงการวิจัย” สำหรับนักวิจัยที่ประสงค์ปิดโครงการวิจัย โดยสามารถดำเนินการได้ ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1816
14 มิถุนายน 2558
Ico48
แนวปฏิบัติในการขยายระยะเวลาของโครงการวิจัย
ใน งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย อมรรัตน์
ในการดำเนินโครงการวิจัย บางครั้งงานอาจไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ หลายประการประกอบกัน นักวิจัยหลายท่านที่ยังต้องการดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่ต้องการเวลาในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมักสอบถามเข้ามาที่ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ถึง “แนวปฏิบัติใ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1741
08 พฤษภาคม 2558
Ico48

ชอบ

Ico48
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4
ใน งานเกษตรภาคใต้
โดย anni
ขอแจ้งรายละเอียดในการจัด ประชุมภาคีสัตวบาล-สัตวศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7และ ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 กำหนดการจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 9 – 14 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 25...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2058
Ico48

ชอบ

Ico48
ธนาคารขยะรีไซเคิล ตลาดเกษตร ม.อ.
ใน ตลาดเกษตรม.อ.
โดย ศรีนรา
พลาสติก กระดาษ โลหะ ขวด กล่อง ใช้แล้ว เป็นเพียงขยะที่แสนจะไร้ค่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คือ พื้นที่ของสื่อบันทึกข่าวด้านสิ่งแวดล้อมว่า มีปริมาณขยะมากเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศไทย เรา.. จะนิ่งนอนใจกับข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือ!! ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พื้นที่ชุ...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4352
Ico48

ชอบ

Ico48
มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558
ใน วิจัย-ประชุมวิชาการ
โดย จิราภรณ์ คงสุข
เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการจัด “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558” (Regional Research Expo 2015)” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งดำเนินงานโดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ ภายใต้แนวคิดหลัก“วิจัย...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1420
Ico48
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ และร่วมประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ. สธ. ครั้งที่ 7
ใน งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย อมรรัตน์
ตามที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) ได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการและประชุมวิชาการทรัพยากรไทยอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา สำหรับในปี 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1654
Ico48
Small_rspg2015
RSPG2015
โดย อมรรัตน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 702
Ico48

ชอบ

Ico48
ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ College of Agriculture, National Chiayi University ประเทศไต้หวัน โครงการ Global Master Program of Agricultural Science 2015-2016
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ด้วย College of Agriculture, National Chiayi University ประเทศไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โครงการ “Global Master Program of Agricultural Science (MPAS)” ซึ่งเป็นทุนสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยมีหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ - Agronomy - Horticultural Science - Forestry and Natural...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1324
Ico48

ชอบ

Ico48
ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2558ในระดับปริญญาตรี โทและเอก รวมจำนวน 20 ทุน ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา เพื่อเข้าศึก...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1638
Ico48

ชอบ

Ico48
คณะทรัพยากรธรรมชาติไปเยือน Royal University of Agriculture
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
เมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2558 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ) พร้อมด้วย ดร.กรกช นาคคนอง ได้ไปเยือน Royal University of Agriculture (RUA) ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกันทั้งสองฝ่ายและขอเชิญให้ RUA ส่งนักศึกษาเข้าร่ว...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1514
25 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48

ชอบ

Ico48
ต้อนรับ Prof.Miyuki Nambu จาก English Department, Faculty of Medicine, University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ได้นำ Prof.Miyuki Nambu จาก English Department, Faculty of Medicine, University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น มาเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี รศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ ได้มีการห...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1216
17 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48

ชอบ

Ico48
ตีพิมพ์ผลงานอยู่ใน Beall’s list
ใน เกร็ดสาระน่ารู้
โดย จิราภรณ์ คงสุข
บทความทางวิชาการก่อนที่ท่านจะส่งไปตีพิมพ์ ท่านตรวจเช็คสำนักพิมพ์และชื่อวารสารหรือยัง ว่าไม่ได้อยู่ใน Beall’s tist Beall’s tist คืออะไร เป็นแหล่งที่รวบรวมรายชื่อสำนักพิมพ์/วารสาร ที่นักวิจัยไม่ควรส่งบทความไปตีพิมพ์ ซึ่งมีข้อสังเกตของวารสารคือ เป็นวารสาร online เป็นส่วนใหญ่ อาจมีการ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1805
Ico48

ชอบ

Ico48
บริจาคโลหิต ครั้งที่ 8 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เป็น ครั้งที่ 8 มีนักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 100 คน และบุคลากรจำนวน 24 คน จำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาคในวันนี้ได้ ทั้งหมด 101 ถุง ซึ่งได้จัดระหว่างเวลา 09.00-14.00 น. ค่ะ ขอขอบคุณ พี่สกนธ์ รัตนโกศล และพี่ศรีนรา แมเร๊าะ ที่ไ...
ดอกไม้: 14 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1268
11 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48

ชอบ

Ico48
การจัดประชุม WORKSHOP ON “EMPLOYABILITY OF ERASMUS MUNDUS GRADUATES”
ใน วิเทศสัมพันธ์
โดย ศิริพร พรหมพัฒน์
ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมโครงการ "ASKASIA : Asia: Life, Food, Agriculture, Biology, Economics, Technology " ภายใต้โปรแกรม Erasmus Mundus Action 2 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมมาธิการยุโรป (European Commission) เป็นโครงการที่ดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบั...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1158
19 มกราคม 2558
Ico48
การเข้าพบเพื่อหารือในการทำวิจัยร่วมกับ บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
ใน งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย อมรรัตน์
สืบเนื่องจากการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับความอนุเคราะห์ให้นำนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมภายใต้โครงการ “Employability of Erasmus Mundus Graduates” เข้าเยี่ยมชมบริษัท สยามเซมเพอร์เมด จํากัด เมื่อเดือน สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับขั้นต...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1686
Ico48
Small_02
SiamSem01
โดย อมรรัตน์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 859
09 มกราคม 2558
Ico48

ชอบ

Ico48
ชวนดูดอกประดู่แดง ต้อนรับปีใหม่ 2558
ใน เรื่องเล่าของมิกกี้
โดย มิกกี้
ชวนดูดอกประดู่แดง ต้อนรับปีใหม่ 2558 บริเวณหน้าอาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งกำลังออกดอกสีแดงสดสวยงาม ประดู่แดงที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มี 3 ต้น มกราคม 2558 ออกเพียง 1 ต้น ต้องรีบ ๆ มาชมความงามกันค่ะ อีก 2 ต้นไม่ทราบว่าจะออกดอกหรือเปล่า อ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ ได้บันทึกไว้ว่าต้นประดู่แ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2066
Ico48

ชอบ

Ico48
จุดเริ่มต้น.........ของสีเหลือง.......กีฬาสีของคณะทรัพย์
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
สีเหลือง ของเราได้รางวัลลำดับที่ 3 จาก 4 อันดับ ในการแข่งขันกีฬาสีของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ก็ไม่เป็นไร ฮิๆๆๆ........ แต่ทีมทำงานของสีเหลืองก็มีความตั้งใจ ทำกิจกรรมนี้ ให้ทุกคนมีความสุขและสนุนกับมัน จากสโลแกนทีว่า สีเหลือง....Healthy.... สีเหลือง .......Happy... สีเหลือง...Unity.. โดยท่านประธานสี ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 3398
Ico48

ชอบ

Ico48
กีฬาสีชาวทรัพยฯ : "ภาพบรรยากาศกองเชียร์ สีแดง"
ใน Variety of Monly
โดย Monly
นำภาพบรรยากาศกองเชียร์ "สีแดง" จากงานกีฬาสีชาวทรัพยฯ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 มาฝากค่ะ นำทีมรวมพลัง โดย ดร.สุรชาติ เพชรแก้ว ประธานสีแดง (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา) และอีกหลายๆ ท่านในภาพค่ะ "เก็บความประทับใจ ความทรงจำ ความสนุกสนาน และความสามัคคี" ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1877
09 มิถุนายน 2557
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ "การเขียนต้นฉบับตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Manuscript)"
ใน งานวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย อมรรัตน์
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีนโยบายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลาง ให้สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการได้มากขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์จึงกำหนดจัดให้มีการเสวนา การเขียนต้นฉบับตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Manuscript)โ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1794