นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
Ico64
อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 0

ความเคลื่อนไหวของฉัน

18 กันยายน 2557
Ico48
Small_589
Journalclub
โดย อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 846
Ico48
Small_588
Journalclub
โดย อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 847
Ico48
Small_587
Journalclub
โดย อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 838
Ico48
Small_583
Journalclub
โดย อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 569
Ico48
ศิษย์เก่าดีเด่น
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่วมจิตร นกเขา และ นายไตรรัตน์ อุดมศรีโยธิน โดยมีประวัติย่อ ๆ ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่วมจิตร นกเขา เป็นศิษย์เก่าที่เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพืชศาสตร์ เมื่อปีการศ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1320
Ico48
Small_20140904_214214
ศิษย์เก่าดีเด่น
โดย อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 423
Ico48
Small_20140904_212900
ศิษย์เก่าดีเด่น
โดย อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 409
10 กันยายน 2557
Ico48
ประชุมทางวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 2
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
ภาควิชาพืชศาสตร์ได้จัดประชุมทางวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยทางพืชศาสตร์ สร้างคุณค่า นำพาเกษตรยั่งยืน” ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2557 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ตึก LRC ชั้น 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทั้งหน่วยงานราชการ มหาวิท...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1469
Ico48
Small_p8145754
ประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 2
โดย อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 345
Ico48
Small_p8145777
ประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 2
โดย อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 426
Ico48
Small_p8145768
ประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 2
โดย อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 397
Ico48
Small_p8145765
ประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 2
โดย อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 397
Ico48
Small_p8145762
ประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 2
โดย อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 296
Ico48
Small_p8145759
ประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 2
โดย อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 306
Ico48
Small_p8145758
ประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 2
โดย อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 340
Ico48
Small_p1015704
ประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 2
โดย อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 344
Ico48
Small_p1015684
ประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 2
โดย อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 366
Ico48
Small_p1015619
ประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 2
โดย อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 269
Ico48
Small_p1015567
ประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 2
โดย อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 339
Ico48
Small_dsc_0088
ประชุมวิชาการพืชศาสตร์ ครั้งที่ 2
โดย อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 248