นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

~>aRuNaN<~
Ico64
MR. Arunan ~>aRuNaN<~ Heemchood
นักวิชาการอุดมศึกษา (Higher Educational Office)
Academic Services and Technology Transfer Management Division: ASTTMD
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 9 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

13 กันยายน 2554
Ico48

จารย์ครับ..นกเงือก! นกเงือก! นกเงือก! นกเงือก! ท่องเข้าไว้ ทำไมคับ คืออะไรครับ..ตกข่าว

Ico48

ชอบ

Ico48
Mid Point มหัศจรรย์
ใน บ้านตะวันออก
โดย คนธรรมดา
ปวดหมอง ปวดหมับ เมื่อต้องทำรายการเลื่อนขั้นข้าราชการปีนี้ ผมก็เผลอไปเชื่อตัวเลขที่คณะฯแจ้งมาว่า ให้เพิ่มได้ 2.8 ของวงเงิน ก็ลืมไปว่า 2.8 เป็นเปอร์เซ็นต์จากฐานเงินเดือน มิใช่เป็นค่าจากฐาน mid point ปรับไปสักพักก็ไม่ยอมลงตัวซักที ต้องกลับมาทบทวนใหม่ว่า จะต้องทำแบบฉลาดๆ ได้อย่างไร ก็ถึงบางอ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2271
Ico48
Small_nec25
NEC25
โดย ~>aRuNaN<~
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 678
Ico48
Small_in4
IN4
โดย ~>aRuNaN<~
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 851
Ico48
Small_in2
IN2
โดย ~>aRuNaN<~
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 728
Ico48
Small_in1
IN1
โดย ~>aRuNaN<~
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 742
Ico48
Small_pb4
PB4
โดย ~>aRuNaN<~
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 650
Ico48
Small_in3
IN3
โดย ~>aRuNaN<~
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 611
Ico48
Small_pb3
PB3
โดย ~>aRuNaN<~
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 843
Ico48
Small_pb2
PB2
โดย ~>aRuNaN<~
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 702
Ico48
Small_pb1
PB1
โดย ~>aRuNaN<~
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 807
Ico48
5.แผนงาน/โครงการ แผนการอบรมและสัมมนาประจำปีงบประมาณ 2554 ของหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
แผนการอบรมและสัมมนาประจำปีงบประมาณ 2554 แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2554 5.แผนการอบรมและสัมมนาประจำปีงบประมาณ 2554 ของหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม กิจกรรมหลัก4.1 จัดอบรมตามแผนงานของคณะฯ ปี 2554 4.1.1 จัดอบรมหลักสูตร Public Training 1. หลักสูตร "การ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3311
12 กันยายน 2554
Ico48

ตั้งใจอบรมก็ดีครับ..แต่กลับมาแล้วห้ามถามนะ..5555+

Ico48

ชอบ

Ico48
วันนี้ได้เมารียนรู้ Share รูปแบบใหม่ไฉไลกว่าแบบเก่าเยอะแยะเลย
โดย ผีเสื้อทรนง
ดอกไม้: 1
Ico48

ชอบ

Ico48
ประเภทการจัดอบรมให้บุคคลภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน บล็อกเพื่อแบ่งปันข่าวประชาสัมพันธ์การจัดอบรมคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย ผีเสื้อทรนง
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีพันธกิจหนึ่งในด้านบริการวิชาการแก่ชุมชมและสังคม ซึ่งหน่วยบริการวิชากรเชิงวิศวกรรม เป็นหน่วยงานของคณะฯ ในการจัดอบรมให้กับหน่วยงานภายนอก โดยมีการจัดอบรมหลายรูปแบบด้วยกัน ดังนี้ 1. Public Training เป็นการจัดอบรมหลักสูตรทั่วไปที่จัด ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจากหลา...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1421
Ico48
4. แผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
แผนงานตามแผนงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2554 4.แผนงาน/โครงการการบริการวิชาการแบบให้เปล่า 400,000 บาท และ การให้บริการวิชาการแบบมีรายได้ กิจกรรมหลัก4.1 การให้บริการวิชาการแบบมีรายได้ 4.1.1จัดโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า โดยให้นั...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2382
Ico48
3. แผนงาน/โครงการ สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
ความท้าทายที่ 2 : ภาระกิจด้านอื่นที่จูงใจกว่างานบริการวิชาการแผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2554 3.แผนงาน/โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ กิจกรรมหลัก3.1 จัดโครงการเยี่ยมเยือนอุตสาหกรรม/หน่วยงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ 3.1.1 จัดกิจกรรมพบปะผู้บริหารหน่วยงา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2051
Ico48
2. แผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการงานบริการวิชาการเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
ความท้าทายที่ 1 : ขาดความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการ (ความสามารถและความรวดเร็ว)แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2554 2.การบริหารจัดการงานบริการวิชาการเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด กิจกรรมหลัก2.1 กำหนดนโยบายให้เอื้อกับงานบริการวิชาการ 2.1.1 นำเสนอมหาวิทยาลัย เรื่องการกำ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2099
Ico48
1. แผนงาน/โครงการ สร้างความเชื่อมั่นด้านขีดความสามารถของผู้ให้บริการ
ใน ASO-ActionPlan-PDCA
โดย ~>aRuNaN<~
ความท้าทายที่ 1 : ขาดความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการ (ความสามารถและความรวดเร็ว)แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2554 1.แผนงานสร้างความเชื่อมั่นด้านขีดความสามารถของผู้ให้บริการ กิจกรรมหลัก1.1 จัดตั้งทีมบริการวิชาการ โดยมีชื่อสมาชิกในทีมซึ่งมีผลต่อการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1829
Ico48
ลองสวมบทบาทของ "ผู้ให้" ลองไม่เป็น "ผู้รับ" ดูสักช่วงเวลาหนึ่ง แล้วคุณจะพบว่ามี "ความรู้สึกดีๆ" เกิดขึ้นที่ใน "หัวใจ" ข้อคิดดีๆประจำวันนี้.. @อะรุ
โดย ~>aRuNaN<~
ดอกไม้: 2