นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

ความเคลื่อนไหวของฉัน

27 พฤศจิกายน 2563
Ico48
การ Share ชุดคำสั่งบน ORACLE Stored Procedure
ใน ทั่วไป
โดย Chum
ชุดคำสั่ง (Stored Procedure) บนระบบจัดการฐานข้อมูล ORACLE ที่ใช้งานกันบ่อยๆ มีด้วยกัน 3 ประเภทคือ Procedure, Function และ Package โดยมีรูปแบบการเขียนเป็นโครงสร้างโปรแกรมในรูปแบบ PL/SQL โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเภทดังนี้ 1. Procedure เป็นรูปแบบชุดคำสั่งแบบ PL/SQL ที่เมื่อทำงานเสร็จจะไม่ส่งค่ากลับ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 731
Ico48
Small_pict6
Blog1-6
โดย Chum
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 598
Ico48
Small_pict5
Blog1-5
โดย Chum
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 709
Ico48
Small_pict4
Blog1-4
โดย Chum
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 618
Ico48
Small_pict3
Blog1-3
โดย Chum
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 528
Ico48
Small_pict2
Blog1-2
โดย Chum
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 434
Ico48
Small_pict1
Blog1-1
โดย Chum
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 421
05 กรกฎาคม 2561
Ico48
Small_oraclexecmdlineconnect
ORACLE_XE_Test_Connect
โดย Chum
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 853
Ico48
Small_oraclexeinstall
ไฟล์ติดตั้ง
โดย Chum
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 776
Ico48
ORACLE XE: ORACLE ฟรีที่น่านำมาใช้งาน (ตอนที่ 1: ติดตั้งระบบ)
ใน ทั่วไป
โดย Chum
การพัฒนาโปรแกรมไม่ว่าระบบเล็กระบบใหญ่ จำเป็นต้องมีเรื่องฐานข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ หากระบบเล็กๆ ไม่ซับซ้อน การใช้ Microsoft Access ก็น่าจะเพียงพอกับความต้องการ แต่พอจะขยับมองหาฐานข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นรองรับการทำงานที่หนักๆ ในอนาคต ORACLE อาจจะเป็นตัวเลือกนึง (ในอุดมคติ) ที่นักพัฒนารุ่นเก่าถึงรุ่น...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1898
Ico48
Small_oraclexe01
ORACLE_XE_Intro
โดย Chum
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 675