นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

EkarinS.
Ico64
เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

ความเคลื่อนไหวของฉัน

26 กันยายน 2561
Ico48
สคริปต์สำหรับอัพเดต ISP Gateway แบบอัตโนมัติที่ตารางเราติ้ง (Routing) บนเราเตอร์ไมโครติก (MikroTik)
ใน KM-Ekarin
โดย EkarinS.
หลังจากการนำเสนอในงาน MikroTik User Meeting (MUM) Conference ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีคนเข้าสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่นำเสนอ และมียอดจำนวนคนที่เข้ามาดูวีดีโอในยูทูปย้อนหลัง เป็นจำนวนพันกว่าคน (1,215 คน ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2561) ทำให้มีกำลังใจในการเขี...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1496
Ico48
Small_dynamic_gateway_script3
Dynamic_Gateway_Script3
โดย EkarinS.
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 524
Ico48
Small_dynamic_gateway_script2
Dynamic_Gateway_Script2
โดย EkarinS.
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 535
Ico48
Small_dynamic_gateway_script1
Script of Updating ISP Gateway Address
โดย EkarinS.
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 508
26 สิงหาคม 2561
Ico48
การตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของขา WAN Link ด้วยเทคนิคการทำเราติ้งในเราเตอร์ไมโครติก
ใน KM-Ekarin
โดย EkarinS.
เนื่องด้วยผมได้มีโอกาสไปนำเสนอในงานประชุมวิชาการ MikroTik User Meeting Conference (หรือเรียกสั้นๆ ว่างานมัม --- MUM) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรม Asia Airport กรุงเทพมหานคร ในงานนี้ถือได้ว่าเป็นเวทีแชร์ความรู้และประสบการณ์ของผู้นำเสนอ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในกลุ่มผู้ใช้งานเรา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1304
Ico48
Small_39254911_1326522980816826_1192454853205426176_n
MUM_Conf_2018_6
โดย EkarinS.
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 456
Ico48
Small_39124691_1326522570816867_5437021876217970688_n
MUM_Conf_2018_5
โดย EkarinS.
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 393
Ico48
Small_39121322_1326522637483527_6482834369705672704_n
MUM_Conf_2018_4
โดย EkarinS.
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 364
Ico48
Small_39147813_1326522434150214_5199278587227668480_n
MUM_Conf_2018_3
โดย EkarinS.
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 376
Ico48
Small_39075644_1326522697483521_6536961351456129024_n
MUM_Conf_2018_2
โดย EkarinS.
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 285
Ico48
Small_39945255_282811735865373_5110814853774180352_n
MUM_Conf_2018_1
โดย EkarinS.
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 294
26 มกราคม 2561
Ico48
Small_26026719_1752538508151350_1557933125_o
WLAN6
โดย EkarinS.
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 408
Ico48
Small_25993157_1751923554879512_1808592355_o
WLAN5
โดย EkarinS.
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 379
Ico48
Small_26037704_1751923564879511_213050225_o
WLAN4
โดย EkarinS.
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 381
Ico48
Small_25991241_1751923688212832_1930012278_o
WLAN3
โดย EkarinS.
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 381
Ico48
Small_25993267_1752538554818012_1832508711_o
WLAN2
โดย EkarinS.
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 334
Ico48
Small_25993141_1751923544879513_711792492_o
WLAN1
โดย EkarinS.
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 325
Ico48
การสร้างและจัดการเครือข่ายแลนไร้สาย (WLAN) ด้วยเราน์เตอร์ไมโครติก (MikroTik Router)
ใน KM-Ekarin
โดย EkarinS.
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในปัจจุบัน อุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สาย (Mobile Devices) เช่น สมาร์ทโฟนและแท็ปแล็ท ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สายเหล่านี้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับการดำเนินกิจกรรมทางสังคม ทำให้เกิดเป็นเครือข...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1492
17 กันยายน 2560
Ico48
Small_1503822385475
PSU_Open_Week5
โดย EkarinS.
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 407
Ico48
เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในงานมอ วิชาการ 2560 วิทยาเขตตรัง
ใน KM-Ekarin
โดย EkarinS.
สืบเนื่องจากงานสัปดาห์ มอ. วิชาการที่ผ่านมาของวิทยาเขตตรัง ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้จัดกิจกรรมโครงการ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1839