นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

My Activities

09 August 2011
Ico48
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 515
Ico48
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 657
Ico48
แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/แผนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 678
Ico48
รายงานแผนงาน/โครงการที่คัดเลือกตามแนวทางของ ก.พ.ร.
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 721
08 August 2011
Ico48
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงประเด็นยุทธศาสตร์ ตามหลักการของ COSO
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 706
Ico48
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1057
19 July 2011
Ico48
Draftstrategy1-5 and form
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1043
04 July 2011
Ico48
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
By isa_king
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 2071
01 July 2011
Ico48
ร่างแผนบริการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์1-5
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1318
Ico48
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 951
29 June 2011
Ico48
course3
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 716
Ico48
advance course06-05
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 746
28 June 2011
Ico48
advance course 29-04-54
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1023
23 June 2011
Ico48
สรุปผลประเมินผลการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง(เครือข่าย)
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 960
Ico48
สรุปผลประเมินผลการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง
By isa_king
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 728