นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

09 สิงหาคม 2554
Ico48
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2
โดย isa_king
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 515
Ico48
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1
โดย isa_king
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 657
Ico48
แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/แผนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
โดย isa_king
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 678
Ico48
รายงานแผนงาน/โครงการที่คัดเลือกตามแนวทางของ ก.พ.ร.
โดย isa_king
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 721
08 สิงหาคม 2554
Ico48
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงประเด็นยุทธศาสตร์ ตามหลักการของ COSO
โดย isa_king
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 706
Ico48
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดย isa_king
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1057
19 กรกฎาคม 2554
Ico48
Draftstrategy1-5 and form
โดย isa_king
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1043
04 กรกฎาคม 2554
Ico48
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
โดย isa_king
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2071
01 กรกฎาคม 2554
Ico48
ร่างแผนบริการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์1-5
โดย isa_king
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1318
Ico48
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
โดย isa_king
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 951
29 มิถุนายน 2554
Ico48
course3
โดย isa_king
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 716
Ico48
advance course06-05
โดย isa_king
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 746
28 มิถุนายน 2554
Ico48
advance course 29-04-54
โดย isa_king
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1023
23 มิถุนายน 2554
Ico48
สรุปผลประเมินผลการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง(เครือข่าย)
โดย isa_king
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 960
Ico48
สรุปผลประเมินผลการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง
โดย isa_king
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 728