นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จารี ทองสกูล
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

My Activities

12 July 2012
Ico48
Small_a4
อบรมยางเทพา
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 770
Ico48
Small_a3
อบรมยางเทพา
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1058
Ico48
Small_a2
อบรมยางเทพา
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 660
Ico48
Small_a1
อบรมยางเทพา
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 794
25 June 2012
Ico48
บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติประจำปี 2554
in เล่าสู่กันฟัง
By จารี ทองสกูล
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ทีมสัมภาษณ์ของเรา นำโดยพี่อุทิศ อินทศร พี่สิน พรหมเทพ พี่โค๊ก สิขเรศ แสงขำ น้องทราย สุวิชา ดำเม็ง และดิฉัน จารี ทองสกูล พร้อมด้วย ตากล้องน่าหวาน พี่เด๊ะ ศรีนรา แมเร๊าะรวมทีมสัมภาษณ์หนุ่มร่างเล็ก คุณทวีผล เกสรเกษรา หรือพี่แกน บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติประจำปี...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1676
22 June 2012
Ico48
Small_kan2
คุณทวีผล
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 844
Ico48
Small_kan1
คุณทวีผล
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 823
Ico48
Small_kan
คุณทวีผล
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 767
Ico48
บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติประจำปี 2554
in เล่าสู่กันฟัง
By จารี ทองสกูล
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ทีมสัมภาษณ์ของเรา นำโดยพี่อุทิศ อินทศร พี่สิน พรหมเทพ พี่โค๊ก สิขเรศ แสงขำ น้องทราย สุวิชา ดำเม็ง และดิฉัน จารี ทองสกูล พร้อมด้วย ตากล้องน่าหวาน พี่เด๊ะ ศรีนรา แมเร๊าะรวมทีมสัมภาษณ์หนุ่มร่างเล็ก คุณทวีผล เกสรเกษรา หรือพี่แกน บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติประจำปี...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1676
25 May 2012
Ico48
ไม้ผลสถานีวิจัยเทพา
in ผลผลิตเกษตรสถานีวิจัยเทพา
By จารี ทองสกูล
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 มีโอกาสได้ไปสถานีวิจัยเทพา คุณอภิชาติ เกื้อก่อบุญ นักวิชาการอุดมศึกษา ได้พาชมแปลงไม้ผลของสถานีวิจัยเทพา ซึ่งขณะนี้เริ่มให้ผลผลิตแล้ว ได้แก่มังคุด ทุเรียน ส้มโอตอนนี้ดูแลเป็นอย่างดี ให้ปุ๋ย ให้น้ำโดยระบบสปริงเกอร์ สำหรับส้มโอก็ได้ห่อผลกันเพื่อแมลงแล้วการเก็บเกี่ยวผลผลิ...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1826
Ico48
Small_durain
ทุเรียน
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 827
Ico48
Small_somao1
ส้มโอ
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 699
Ico48
Small_mangosteen1
มังคุด
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 835
Ico48
ข้าวโพดหวานสถานีวิจัยท่าเชียด
in ผลผลิตสถานีวิจัยท่าเชียด
By จารี ทองสกูล
ข้าวโพดหวานสถานีวิจัยท่าเชียดผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 544-191 (งานฟาร์มพื้นฐาน) ภาคการศึกษาที่2/2554 เมื่อเดือนมีนาคม 2555 ปลูกในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ณ สถานีวิจัยท่าเชียด จังหวัดพัทลุง เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ปลูกพืชหลังนา เนื่องจากข้าวโพดเป็นพืชที่ใช้...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 2861
Ico48
Small_durainnam
ทุเรียนน้ำ
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 982
Ico48
Small_somao
ส้มโอ
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 742
Ico48
Small_mangosteen
มังคุด
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 823
Ico48
Small_kong3
ข้าวโพด
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 925
Ico48
Small_kong2
ข้าวโพด
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 990
Ico48
Small_kong1
ข้าวโพด
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 631