นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จารี ทองสกูล
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

12 กรกฎาคม 2555
Ico48
Small_a4
อบรมยางเทพา
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 840
Ico48
Small_a3
อบรมยางเทพา
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1117
Ico48
Small_a2
อบรมยางเทพา
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 730
Ico48
Small_a1
อบรมยางเทพา
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 888
25 มิถุนายน 2555
Ico48
บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติประจำปี 2554
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย จารี ทองสกูล
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ทีมสัมภาษณ์ของเรา นำโดยพี่อุทิศ อินทศร พี่สิน พรหมเทพ พี่โค๊ก สิขเรศ แสงขำ น้องทราย สุวิชา ดำเม็ง และดิฉัน จารี ทองสกูล พร้อมด้วย ตากล้องน่าหวาน พี่เด๊ะ ศรีนรา แมเร๊าะรวมทีมสัมภาษณ์หนุ่มร่างเล็ก คุณทวีผล เกสรเกษรา หรือพี่แกน บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติประจำปี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1998
22 มิถุนายน 2555
Ico48
Small_kan2
คุณทวีผล
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 935
Ico48
Small_kan1
คุณทวีผล
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 881
Ico48
Small_kan
คุณทวีผล
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 828
Ico48
บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติประจำปี 2554
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย จารี ทองสกูล
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ทีมสัมภาษณ์ของเรา นำโดยพี่อุทิศ อินทศร พี่สิน พรหมเทพ พี่โค๊ก สิขเรศ แสงขำ น้องทราย สุวิชา ดำเม็ง และดิฉัน จารี ทองสกูล พร้อมด้วย ตากล้องน่าหวาน พี่เด๊ะ ศรีนรา แมเร๊าะรวมทีมสัมภาษณ์หนุ่มร่างเล็ก คุณทวีผล เกสรเกษรา หรือพี่แกน บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติประจำปี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1998
25 พฤษภาคม 2555
Ico48
ไม้ผลสถานีวิจัยเทพา
ใน ผลผลิตเกษตรสถานีวิจัยเทพา
โดย จารี ทองสกูล
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 มีโอกาสได้ไปสถานีวิจัยเทพา คุณอภิชาติ เกื้อก่อบุญ นักวิชาการอุดมศึกษา ได้พาชมแปลงไม้ผลของสถานีวิจัยเทพา ซึ่งขณะนี้เริ่มให้ผลผลิตแล้ว ได้แก่มังคุด ทุเรียน ส้มโอตอนนี้ดูแลเป็นอย่างดี ให้ปุ๋ย ให้น้ำโดยระบบสปริงเกอร์ สำหรับส้มโอก็ได้ห่อผลกันเพื่อแมลงแล้วการเก็บเกี่ยวผลผลิ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2009
Ico48
Small_durain
ทุเรียน
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 882
Ico48
Small_somao1
ส้มโอ
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 756
Ico48
Small_mangosteen1
มังคุด
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 897
Ico48
ข้าวโพดหวานสถานีวิจัยท่าเชียด
ใน ผลผลิตสถานีวิจัยท่าเชียด
โดย จารี ทองสกูล
ข้าวโพดหวานสถานีวิจัยท่าเชียดผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 544-191 (งานฟาร์มพื้นฐาน) ภาคการศึกษาที่2/2554 เมื่อเดือนมีนาคม 2555 ปลูกในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ณ สถานีวิจัยท่าเชียด จังหวัดพัทลุง เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ปลูกพืชหลังนา เนื่องจากข้าวโพดเป็นพืชที่ใช้...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3138
Ico48
Small_durainnam
ทุเรียนน้ำ
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1048
Ico48
Small_somao
ส้มโอ
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 793
Ico48
Small_mangosteen
มังคุด
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 889
Ico48
Small_kong3
ข้าวโพด
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1014
Ico48
Small_kong2
ข้าวโพด
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1047
Ico48
Small_kong1
ข้าวโพด
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 718