นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จารี ทองสกูล
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

24 พฤษภาคม 2555
Blog
Blog
18 พฤษภาคม 2555
Ico48
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ (ตอนที่ 2)
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย จารี ทองสกูล
เรามาเปิดประเด็นกันต่อนะคะ กินไปด้วยคุยไปด้วย น้องสาว : สิ่งที่พี่จายภาคภูมิใจจากการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างดีเด่นในปีนี้คืออะไรคะ พี่จาย : พี่ได้มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ เช่น 1. ทดลองและพัฒนา หัวเจาะแผ่นพื้นรองปลูกสำหรับชุดปลูกผักไฮโดรโพนิกส...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2290
17 พฤษภาคม 2555
Ico48
Small_k11
ดีเด่น
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 617
Ico48
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ (ตอนที่ 1)
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย จารี ทองสกูล
สัมภาษณ์บุคลากรดีเด่นกลุ่มที่ 3 ลูกจ้างประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ทีมสัมภาษณ์ซึ่งนำโดย คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง (พี่ตุ๋ย) หัวหน้าทีมของเราเสนอว่าน่าจะคุยกันแบบสบายๆ สไตล์เป็นกันเองดีมั้ย ทีมงานของเราโดยคุณวันดี สุขสะโร (น้องสาว) คุณวิริยา วุฒิพฤกษ์ (น้องปาล์ม) ตากล้...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1684
Ico48
Small_k8
ดีเด่น
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 657
Ico48
Small_k7
ดีเด่น
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 604
Ico48
Small_k6
ดีเด่น
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 562
Ico48
Small_k5
ดีเด่น
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 759
Ico48
Small_k9
ดีเด่น
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 560
Ico48
Small_k3
ดีเด่น
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 568
Ico48
Small_k2
ดีเด่น
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 563
Ico48
Small_k1
ดีเด่น
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 683
16 พฤษภาคม 2555
Ico48
อบรม เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบพึ่งพาตนเองรุ่นที่ 5
ใน บริการวิชาการ
โดย จารี ทองสกูล
ตามที่กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการได้รับงบประมาณประจำปี 2555จัดฝึกอบรมโครงการ “การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบพึ่งพาตนเอง รุ่นที่ 5” ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2555 ณ ห้อง ทธ. 103 และเรือนกระจกทดลอง คณะทรัพยากรธรรมชาติโดยมีนายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง เป็นผู้รับผิดชอบ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2449
Ico48
Small_hy5511
อบรมปี55
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 631
Ico48
Small_hy5510
อบรมปี55
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 627
Ico48
Small_hy5559
อบรมปี55
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 537
Ico48
Small_hy5558
อบรมปี55
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 444
Ico48
Small_hy5557
อบรมปี55
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 600
Ico48
Small_hy5556
อบรมปี55
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 606