นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จารี ทองสกูล
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

My Activities

10 October 2014
Ico48
Small_meet3
m3
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 377
Ico48
Small_meet2
m2
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 351
Ico48
Small_meet1
m1
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 358
05 September 2014
Ico48

Likes

Ico48
สัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ "นายสมบูรณ์ ขุนราช"
in เล่าสู่กันฟัง
By saw
บทสัมภาษณ์ "นายสมบูรณ์ ขุนราช" ผู้เกษียณอายุราชการของสถานีวิจัยท่าเชียด ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ทีมสัมภาษณ์โดยมีคุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง คุณจารี ทองสกูล และดิฉัน วันดี สุขสะโร เดินทางไปสถานีวิจัยท่าเชียดซึ่งมีคุณวัลย์ วงศ์สวัสดิ์ รออยู่ที่สถานีวิจัยฯ เพื่อสัมภาษณ์ คุณสมบ...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 2002
04 September 2014
Ico48
บทสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ “นายฉลาด หนูชู”
in เล่าสู่กันฟัง
By จารี ทองสกูล
บทสัมภาษณ์ “นายฉลาด หนูชู” ผู้เกษียณอายุราชการของสถานีวิจัยคลองหอยโข่งประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 คุณวันดี สุขสะโร และดิฉัน จารี ทองสกูล ได้เดินทางไปสถานีวิจัยคลองหอยโข่งเพื่อสมทบกับคุณนิทัศน์ สองศรี และคุณอภิชาติ หล่อเพชร ทีมสัมภาษณ์คุณฉลาด หนูชู หรือที่รู้จั...
Flowers: 9 · Comments: 1 · Read: 1814
Ico48
Small_cha3
เกษียณอายุราชการ
By จารี ทองสกูล
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 697
Ico48
Small_cha1
เกษียณอายุราชการ
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 427
Ico48
Small_cha
เกษียณอายุราชการ
By จารี ทองสกูล
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 490
Ico48
Small_cha4
เกษียณอายุราชการ
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 358
27 June 2014
Ico48

Likes

Ico48
โครงการพัฒนาสมรรถนะสากล PSU-USM-UMT ปี 2557
in กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
By J
ตามที่ภาควิชาวาริชศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะสากล ให้กับนักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มาตั้งแต่ปี 2553 โดยจัดให้นักศึกษาเดินทางไปทัศนศึกษา ณ Universiti Sains Malaysia (USM) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ต่อมาคณาจารย์และนักศึกษาจาก USM เดินทางมาเยี่ยมชมคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทย...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1747
21 March 2014
Ico48
ข้าวกล้องสังข์หยด
in ผลผลิตสถานีวิจัยท่าเชียด
By จารี ทองสกูล
ต่อจากตอนที่แล้ว กลุ่มงานสถานีวิจัยฯ ได้นำเสนอเรื่องการผลิตข้าวกล้องสังข์หยด ณ สถานีวิจัยท่าเชียด จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการฝึกงานนักศึกษา รหัส 544-191 (งานฟาร์มพื้นฐาน) ของภาคการศึกษาที่ 1/2556 เมื่อเดือนตุลาคม 2556 สำหรับในเดือนมีนาคม 2557 นักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2556 ได้ไปดำ...
Flowers: 10 · Comments: 2 · Read: 1453
Ico48
Small_weigh
ชั่งน้ำหนัก
By จารี ทองสกูล
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 388
Ico48
Small_product
ข้าวบรรจุถุง
By จารี ทองสกูล
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 986
Ico48
Small_process
แปรรูป
By จารี ทองสกูล
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 379
Ico48
Small_select
คัดแยก
By จารี ทองสกูล
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 412
26 Febuary 2014
Ico48
ปฐมนิเทศฝึกงานนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556
in ฝึกงานนักศึกษา
By จารี ทองสกูล
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 หน่วยฝึกงานภาคสนาม กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อชี้แจงข้อมูลเนื้อหาในการฝึกงาน การประเมินผล การเตรียมตัวฝึกงาน การแต่งกาย ระเบียบ ข้อบังคับ จำนวนชั่วโมง การขาดฝึกงาน แนะนำสถานที่ฝึกงาน การจัดกลุ่มฝึกงานภาคสนา...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 1394
Ico48
Small_picbasic3
picbasic3
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 375
Ico48
Small_picbasic2
picbasic2
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 642
Ico48
Small_picbasic1
picbasic1
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 475
Ico48
Small_picbasic6
picbasic6
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 402