นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จารี ทองสกูล
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

10 ตุลาคม 2557
Ico48
Small_meet3
m3
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 373
Ico48
Small_meet2
m2
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 347
Ico48
Small_meet1
m1
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 354
05 กันยายน 2557
Ico48

ชอบ

Ico48
สัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ "นายสมบูรณ์ ขุนราช"
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย saw
บทสัมภาษณ์ "นายสมบูรณ์ ขุนราช" ผู้เกษียณอายุราชการของสถานีวิจัยท่าเชียด ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ทีมสัมภาษณ์โดยมีคุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง คุณจารี ทองสกูล และดิฉัน วันดี สุขสะโร เดินทางไปสถานีวิจัยท่าเชียดซึ่งมีคุณวัลย์ วงศ์สวัสดิ์ รออยู่ที่สถานีวิจัยฯ เพื่อสัมภาษณ์ คุณสมบ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1968
04 กันยายน 2557
Ico48
บทสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ “นายฉลาด หนูชู”
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย จารี ทองสกูล
บทสัมภาษณ์ “นายฉลาด หนูชู” ผู้เกษียณอายุราชการของสถานีวิจัยคลองหอยโข่งประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 คุณวันดี สุขสะโร และดิฉัน จารี ทองสกูล ได้เดินทางไปสถานีวิจัยคลองหอยโข่งเพื่อสมทบกับคุณนิทัศน์ สองศรี และคุณอภิชาติ หล่อเพชร ทีมสัมภาษณ์คุณฉลาด หนูชู หรือที่รู้จั...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1786
Ico48
Small_cha3
เกษียณอายุราชการ
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 693
Ico48
Small_cha1
เกษียณอายุราชการ
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 422
Ico48
Small_cha
เกษียณอายุราชการ
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 488
Ico48
Small_cha4
เกษียณอายุราชการ
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 355
27 มิถุนายน 2557
Ico48

ชอบ

Ico48
โครงการพัฒนาสมรรถนะสากล PSU-USM-UMT ปี 2557
ใน กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
โดย J
ตามที่ภาควิชาวาริชศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะสากล ให้กับนักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มาตั้งแต่ปี 2553 โดยจัดให้นักศึกษาเดินทางไปทัศนศึกษา ณ Universiti Sains Malaysia (USM) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ต่อมาคณาจารย์และนักศึกษาจาก USM เดินทางมาเยี่ยมชมคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทย...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1709
21 มีนาคม 2557
Ico48
ข้าวกล้องสังข์หยด
ใน ผลผลิตสถานีวิจัยท่าเชียด
โดย จารี ทองสกูล
ต่อจากตอนที่แล้ว กลุ่มงานสถานีวิจัยฯ ได้นำเสนอเรื่องการผลิตข้าวกล้องสังข์หยด ณ สถานีวิจัยท่าเชียด จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการฝึกงานนักศึกษา รหัส 544-191 (งานฟาร์มพื้นฐาน) ของภาคการศึกษาที่ 1/2556 เมื่อเดือนตุลาคม 2556 สำหรับในเดือนมีนาคม 2557 นักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2556 ได้ไปดำ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1428
Ico48
Small_weigh
ชั่งน้ำหนัก
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 385
Ico48
Small_product
ข้าวบรรจุถุง
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 979
Ico48
Small_process
แปรรูป
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 374
Ico48
Small_select
คัดแยก
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 409
26 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
ปฐมนิเทศฝึกงานนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556
ใน ฝึกงานนักศึกษา
โดย จารี ทองสกูล
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 หน่วยฝึกงานภาคสนาม กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อชี้แจงข้อมูลเนื้อหาในการฝึกงาน การประเมินผล การเตรียมตัวฝึกงาน การแต่งกาย ระเบียบ ข้อบังคับ จำนวนชั่วโมง การขาดฝึกงาน แนะนำสถานที่ฝึกงาน การจัดกลุ่มฝึกงานภาคสนา...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1382
Ico48
Small_picbasic3
picbasic3
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 371
Ico48
Small_picbasic2
picbasic2
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 631
Ico48
Small_picbasic1
picbasic1
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 467
Ico48
Small_picbasic6
picbasic6
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 397