นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จารี ทองสกูล
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

26 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
ปฐมนิเทศฝึกงานนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556
ใน ฝึกงานนักศึกษา
โดย จารี ทองสกูล
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 หน่วยฝึกงานภาคสนาม กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อชี้แจงข้อมูลเนื้อหาในการฝึกงาน การประเมินผล การเตรียมตัวฝึกงาน การแต่งกาย ระเบียบ ข้อบังคับ จำนวนชั่วโมง การขาดฝึกงาน แนะนำสถานที่ฝึกงาน การจัดกลุ่มฝึกงานภาคสนา...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1453
Blog
Ico48
จำหน่ายกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ ทรัพย์ ม.อ.1
ใน ปาล์มน้ำมันพันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ. 1"
โดย จารี ทองสกูล
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน และสถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมันระยะที่ 2 ได้ดำเนินการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (DxP) "พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1" ที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์มานานกว่า 15 ปี โดยได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่สามารถเจ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 36 · อ่าน: 8889
25 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
จำหน่ายกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ ทรัพย์ ม.อ.1
ใน ปาล์มน้ำมันพันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ. 1"
โดย จารี ทองสกูล
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน และสถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมันระยะที่ 2 ได้ดำเนินการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (DxP) "พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1" ที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์มานานกว่า 15 ปี โดยได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่สามารถเจ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 36 · อ่าน: 8889
24 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
ทุเรียนสถานีวิจัยเทพา
ใน ผลผลิตเกษตรสถานีวิจัยเทพา
โดย จารี ทองสกูล
ทุเรียนสถานีวิจัยเทพา ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง และชะนี ให้ผลผลิตและสามารถจำหน่ายให้ผู้บริโภคที่อยู่รอบๆ พื้นที่สถานีวิจัยเทพาแล้ว สำหรับทุเรียนที่กำลังออกดอกอยู่ขณะนี้ จะสามารถจำหน่ายได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2557
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 964
Ico48
Small_dur
dur
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 468
Ico48
Small_durain3
ทุเรียน3
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 453
Ico48
Small_durain2
ทุเรียน2
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 479
Ico48
ทุเรียนสถานีวิจัยเทพา
ใน ผลผลิตเกษตรสถานีวิจัยเทพา
โดย จารี ทองสกูล
ทุเรียนสถานีวิจัยเทพา ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง และชะนี ให้ผลผลิตและสามารถจำหน่ายให้ผู้บริโภคที่อยู่รอบๆ พื้นที่สถานีวิจัยเทพาแล้ว สำหรับทุเรียนที่กำลังออกดอกอยู่ขณะนี้ จะสามารถจำหน่ายได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2557
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 964
21 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
แหล่งน้ำทางการเกษตรสถานีวิจัยเทพา
ใน เรื่องเล่าสถานี
โดย จารี ทองสกูล
ผลพลอยได้จากการดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อเป็นสถานที่วางกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 ณ สถานีวิจัยเทพา อ.เทพา จ.สงขลา โดยการขุดลอกดินจากสระน้ำไปถมบริเวณพื้นที่ลานวางกล้าปาล์มน้ำมันพื้นที่ประมาณ 35 ไร่ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะเรื่องการปรับพื้นที่วางกล้าปาล์ม เนื่องจากเดิมสภาพของสระตื้นเขิน มีน้...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1492
Ico48
Small_watertepa3
pic3
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 515
Ico48
Small_watertepa2
pic2
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 392
Ico48
Small_watertepa1
pic1
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 382
Ico48
แหล่งน้ำทางการเกษตรสถานีวิจัยเทพา
ใน เรื่องเล่าสถานี
โดย จารี ทองสกูล
ผลพลอยได้จากการดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อเป็นสถานที่วางกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 ณ สถานีวิจัยเทพา อ.เทพา จ.สงขลา โดยการขุดลอกดินจากสระน้ำไปถมบริเวณพื้นที่ลานวางกล้าปาล์มน้ำมันพื้นที่ประมาณ 35 ไร่ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะเรื่องการปรับพื้นที่วางกล้าปาล์ม เนื่องจากเดิมสภาพของสระตื้นเขิน มีน้...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1492
13 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
ข้าวกล้องสังข์หยด
ใน ผลผลิตสถานีวิจัยท่าเชียด
โดย จารี ทองสกูล
ข้าวกล้องสังข์หยด ผลผลิตจากการฝึกงานนักศึกษา รหัส 544-191 (งานฟาร์มพื้นฐาน) ณ สถานีวิจัยท่าเชียด จังหวัดพัทลุง ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 เมื่อเดือนตุลาคม 2556 โดยในภาคการศึกษาที่ 2/2556 นักศึกษาจะไปแปรรูปสีเป็นข้าวสาร และบรรจุถุง ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2557 ณ เรือนจำหน่ายผ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1754
Ico48
Small_riceshare3
riceshare3
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 438
Ico48
Small_riceshare2
riceshare2
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 444
Ico48
Small_riceshare1
riceshare1
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 447
Ico48
ที่ไปที่มาปาล์มทรัพย์ ม.อ.1 (ตอน 3)
ใน ปาล์มน้ำมันพันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ. 1"
โดย จารี ทองสกูล
วิธีการเพาะกล้าอนุบาลแรก ในตอนนี้คณะฯ ได้เริ่มเพาะกล้าอนุบาลแรกแล้วซึ่งได้นำวัสดุเพาะแบบใหม่มาใช้นั่นคือ พีทมอส ทำการเพาะลงในถาดเพาะ วิธีการนี้มีข้อดีคือสามารถบรรจุวัสดุเพาะกล้าได้เร็วกว่าวิธีการนำดินใส่ถุงดำขนาดเล็กทีละถุง มีการใช้พื้นที่น้อย การเคลื่อนย้ายกล้าเพื่อนำไปลงถุงอนุบาลหลักทำได้สะ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2263
12 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
Small_palm316
palm316
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 429