นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จารี ทองสกูล
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

My Activities

26 Febuary 2014
Ico48
ปฐมนิเทศฝึกงานนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556
in ฝึกงานนักศึกษา
By จารี ทองสกูล
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 หน่วยฝึกงานภาคสนาม กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อชี้แจงข้อมูลเนื้อหาในการฝึกงาน การประเมินผล การเตรียมตัวฝึกงาน การแต่งกาย ระเบียบ ข้อบังคับ จำนวนชั่วโมง การขาดฝึกงาน แนะนำสถานที่ฝึกงาน การจัดกลุ่มฝึกงานภาคสนา...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 1487
Blog
Ico48
จำหน่ายกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ ทรัพย์ ม.อ.1
in ปาล์มน้ำมันพันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ. 1"
By จารี ทองสกูล
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน และสถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมันระยะที่ 2 ได้ดำเนินการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (DxP) "พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1" ที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์มานานกว่า 15 ปี โดยได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่สามารถเจ...
Flowers: 6 · Comments: 36 · Read: 9059
25 Febuary 2014
Ico48
จำหน่ายกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ ทรัพย์ ม.อ.1
in ปาล์มน้ำมันพันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ. 1"
By จารี ทองสกูล
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน และสถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมันระยะที่ 2 ได้ดำเนินการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (DxP) "พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1" ที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์มานานกว่า 15 ปี โดยได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่สามารถเจ...
Flowers: 6 · Comments: 36 · Read: 9059
24 Febuary 2014
Ico48
ทุเรียนสถานีวิจัยเทพา
in ผลผลิตเกษตรสถานีวิจัยเทพา
By จารี ทองสกูล
ทุเรียนสถานีวิจัยเทพา ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง และชะนี ให้ผลผลิตและสามารถจำหน่ายให้ผู้บริโภคที่อยู่รอบๆ พื้นที่สถานีวิจัยเทพาแล้ว สำหรับทุเรียนที่กำลังออกดอกอยู่ขณะนี้ จะสามารถจำหน่ายได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2557
Flowers: 9 · Comments: 1 · Read: 1001
Ico48
Small_dur
dur
By จารี ทองสกูล
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 499
Ico48
Small_durain3
ทุเรียน3
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 486
Ico48
Small_durain2
ทุเรียน2
By จารี ทองสกูล
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 527
Ico48
ทุเรียนสถานีวิจัยเทพา
in ผลผลิตเกษตรสถานีวิจัยเทพา
By จารี ทองสกูล
ทุเรียนสถานีวิจัยเทพา ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง และชะนี ให้ผลผลิตและสามารถจำหน่ายให้ผู้บริโภคที่อยู่รอบๆ พื้นที่สถานีวิจัยเทพาแล้ว สำหรับทุเรียนที่กำลังออกดอกอยู่ขณะนี้ จะสามารถจำหน่ายได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2557
Flowers: 9 · Comments: 1 · Read: 1001
21 Febuary 2014
Ico48
แหล่งน้ำทางการเกษตรสถานีวิจัยเทพา
in เรื่องเล่าสถานี
By จารี ทองสกูล
ผลพลอยได้จากการดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อเป็นสถานที่วางกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 ณ สถานีวิจัยเทพา อ.เทพา จ.สงขลา โดยการขุดลอกดินจากสระน้ำไปถมบริเวณพื้นที่ลานวางกล้าปาล์มน้ำมันพื้นที่ประมาณ 35 ไร่ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะเรื่องการปรับพื้นที่วางกล้าปาล์ม เนื่องจากเดิมสภาพของสระตื้นเขิน มีน้...
Flowers: 7 · Comments: 2 · Read: 1546
Ico48
Small_watertepa3
pic3
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 546
Ico48
Small_watertepa2
pic2
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 429
Ico48
Small_watertepa1
pic1
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 412
Ico48
แหล่งน้ำทางการเกษตรสถานีวิจัยเทพา
in เรื่องเล่าสถานี
By จารี ทองสกูล
ผลพลอยได้จากการดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อเป็นสถานที่วางกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 ณ สถานีวิจัยเทพา อ.เทพา จ.สงขลา โดยการขุดลอกดินจากสระน้ำไปถมบริเวณพื้นที่ลานวางกล้าปาล์มน้ำมันพื้นที่ประมาณ 35 ไร่ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะเรื่องการปรับพื้นที่วางกล้าปาล์ม เนื่องจากเดิมสภาพของสระตื้นเขิน มีน้...
Flowers: 7 · Comments: 2 · Read: 1546
13 Febuary 2014
Ico48
ข้าวกล้องสังข์หยด
in ผลผลิตสถานีวิจัยท่าเชียด
By จารี ทองสกูล
ข้าวกล้องสังข์หยด ผลผลิตจากการฝึกงานนักศึกษา รหัส 544-191 (งานฟาร์มพื้นฐาน) ณ สถานีวิจัยท่าเชียด จังหวัดพัทลุง ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 เมื่อเดือนตุลาคม 2556 โดยในภาคการศึกษาที่ 2/2556 นักศึกษาจะไปแปรรูปสีเป็นข้าวสาร และบรรจุถุง ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2557 ณ เรือนจำหน่ายผ...
Flowers: 10 · Comments: 2 · Read: 1803
Ico48
Small_riceshare3
riceshare3
By จารี ทองสกูล
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 469
Ico48
Small_riceshare2
riceshare2
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 468
Ico48
Small_riceshare1
riceshare1
By จารี ทองสกูล
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 464
Ico48
ที่ไปที่มาปาล์มทรัพย์ ม.อ.1 (ตอน 3)
in ปาล์มน้ำมันพันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ. 1"
By จารี ทองสกูล
วิธีการเพาะกล้าอนุบาลแรก ในตอนนี้คณะฯ ได้เริ่มเพาะกล้าอนุบาลแรกแล้วซึ่งได้นำวัสดุเพาะแบบใหม่มาใช้นั่นคือ พีทมอส ทำการเพาะลงในถาดเพาะ วิธีการนี้มีข้อดีคือสามารถบรรจุวัสดุเพาะกล้าได้เร็วกว่าวิธีการนำดินใส่ถุงดำขนาดเล็กทีละถุง มีการใช้พื้นที่น้อย การเคลื่อนย้ายกล้าเพื่อนำไปลงถุงอนุบาลหลักทำได้สะ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 2309
12 Febuary 2014
Ico48
Small_palm316
palm316
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 450