นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จารี ทองสกูล
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

12 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
Small_p2palm2
p2palm2
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 302
Ico48
Small_p2palm3
p2palm2
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 415
11 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
ที่ไปที่มาปาล์มทรัพย์ ม.อ.1 (ตอน 2)
ใน ปาล์มน้ำมันพันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ. 1"
โดย จารี ทองสกูล
ตอนที่ 2 ขั้นตอนการผลิตต้นกล้า “พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1” คัดเลือกและควบคุมการผสมพันธุ์ระหว่างต้นพ่อแม่ (ดูรา x พิสิเฟอรา) หลังจากที่ได้ผสมระหว่างต้นแม่ดูรา กับ ต้นพ่อพิสิเฟอราที่ผ่านการคัดเลือกแล้วนั้น ต้องรอจนกว่าทะลายจะสุกเต็มที่ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน หลังจากนั้นก็ตัดทะลายนั้นลงมาจากต...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2257
Ico48
ที่ไปที่มาของปาล์มทรัพย์ ม.อ.1 (ตอนที่ 1)
ใน ปาล์มน้ำมันพันธุ์ "ทรัพย์ ม.อ. 1"
โดย จารี ทองสกูล
ตอนที่ 1 ตัวตนทรัพย์ ม.อ.1 ในปัจจุบันนี้พี่น้องเกษตรกรทางภาคใต้ของเราส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรและอาชีพหลักคือการทำสวนยางและสวนปาล์มน้ำมันด้วยเหตุนี้คณะทรัพยากรธรรมชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและได้เป็นแหล่งองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรมาอย่างยาวนาน ทั้งทางด้านการฝึกอบรม การวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ให...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1851
Ico48
Small_palm4share
palm4
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 323
Ico48
Small_palm1share
palm1
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 339
22 ตุลาคม 2556
Ico48
อบรม เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบต้นทุนต่ำ รุ่นที่ 7
ใน บริการวิชาการ
โดย จารี ทองสกูล
จากการที่หน่วยเรือนกระจกและแปลงทดลอง ฝ่ายวิจัยและบริการ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “Low cost Hydroponics" ในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 21 นั้น มีผู้สนใจลงชื่อขอเข้ารับการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก ทำให้หน่วยฯ ต้องขออนุมัติจัดฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษขึ้น ซึ่งการฝึกอบรมในรุ่นที่ 7 นี้ ประกอบด้วยบุคคลจากหลายสาขา...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1680
Ico48
Small_gen76
gen76
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 414
Ico48
Small_gen75
gen75
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 562
Ico48
Small_gen74
gen74
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 557
Ico48
Small_gen73
gen73
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 356
Ico48
Small_gen72
gen72
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 477
Ico48
Small_gen71
gen71
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 531
14 ตุลาคม 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
กิจกรรมโครงการ “รับขวัญบัณฑิต” ประจำปี 2556
ใน กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
โดย J
สืบเนื่องมาจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2556 ในปีนี้ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี โทและเอก ในปีการศึกษา 2555 รวมทั้งสิ้น 55 คน ดังนั้น เพื่อให้ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ถึงประสบการณ์หลังการสำเร็จการศึกษา รวมทั้งแลกเ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1734
30 สิงหาคม 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
ฝึกงานต่างประเทศ วาริชศาสตร์ ปี 2555 นักศึกษาได้อะไร ???
ใน กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
โดย J
ฝึกงานต่างประเทศ วาริชศาสตร์ ปี 2555 นักศึกษาได้อะไร ??? ตามแผนการศึกษา หลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปี 2554 นักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา 530-291 การฝึกงานทางวาริชศาสตร์ 1 และ 530-391 การฝึกงานทางวาริชศาสตร์ 2 เพื่อเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสา...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3145
29 สิงหาคม 2556
Ico48
โครงการนิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21 กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ วันที่ 9 - 18 สิงหาคม 2556
ใน บริการวิชาการ
โดย จารี ทองสกูล
โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนทางการเกษตร สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบท ที่ล้อมรอบด้วยชุมชนทางการเกษตรที่พัฒนาน้อยและด้อยโอกาส ที่ผ่านมาสถานีวิจัยคลองหอยโข่งได้พัฒนาหน่วยงานเพื่อสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างการสนับสน...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1848
Ico48
โครงการนิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21 กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ วันที่ 9 - 18 สิงหาคม 2556
ใน บริการวิชาการ
โดย จารี ทองสกูล
โครงการเทคนิคการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในระบบนิเวศเกษตร สถานีวิจัยเทพาดำเนินการจัดนิทรรศการ เรื่องการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในระบบนิเวศเกษตร ซึ่งเป็นงานที่สถานีฯ ศึกษาพัฒนากระบวนการผลิตมาแล้วระยะหนึ่ง เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรหรือผู้สนใจได้รับความรู้เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตของเกษตรกรได้ โดยวัตถุประส...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2116
Ico48
โครงการนิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21 กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ วันที่ 9 - 18 สิงหาคม 2556
ใน บริการวิชาการ
โดย จารี ทองสกูล
โครงการการส่งเสริมปลูกปาล์มพันธุ์ ทรัพย์ ม.อ. 1 สืบเนื่องคณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ทั้งทางด้านการฝึกอบรม การวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ๆ มาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรอยู่เสมอ และใน 2 – 3 ปี ที่ผ่านมาทางคณะฯ ได้มีการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันออกมาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มซึ่งให้...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1888
Ico48
Small_picpalm5
picpalm5
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 601
Ico48
Small_picpalm4
picpalm4
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 491