นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จารี ทองสกูล
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

29 สิงหาคม 2556
Ico48
Small_picpalm3
picpalm3
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 393
Ico48
Small_picpalm2
picpalm2
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 464
Ico48
Small_picpalm
picpalm
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 491
Ico48
Small_pictepa5
pictepa5
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 461
Ico48
Small_pictepa4
pictepa4
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 356
Ico48
Small_pictepa1
pictapa1
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 361
Ico48
Small_pickhk2
pickhk2
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 406
28 สิงหาคม 2556
Ico48
Small_pickhksub3
pickhksub3
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 349
Ico48
Small_pickhksub1
pickhksub1
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 307
18 กรกฎาคม 2556
Ico48
นายเจ๊ะโดย เหมมาน
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย จารี ทองสกูล
สัมภาษณ์ นายเจ๊ะโดย เหมมาน ผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ทีมสัมภาษณ์ของเราประกอบด้วย คุณนิทัศน์ สองศรี คุณอภิชาติ หล่อเพชร (รออยู่ที่สถานีวิจัยฯ แล้ว) ส่วน คุณวันดี สุขสะโร และดิฉัน จารี ทองสกูล ได้เดินทางไปสมทบที่สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง เพื่อสัมภาษณ์คุณเจ๊ะโดย...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2100
Ico48
นายเจ๊ะโดย เหมมาน
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย จารี ทองสกูล
สัมภาษณ์ นายเจ๊ะโดย เหมมาน ผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ทีมสัมภาษณ์ของเราประกอบด้วย คุณนิทัศน์ สองศรี คุณอภิชาติ หล่อเพชร (รออยู่ที่สถานีวิจัยฯ แล้ว) ส่วน คุณวันดี สุขสะโร และดิฉัน จารี ทองสกูล ได้เดินทางไปสมทบที่สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง เพื่อสัมภาษณ์คุณเจ๊ะโดย...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2100
Ico48
Small_jea7a
เจ๊ะโดย5
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 394
Ico48
Small_scan0003
เจ๊ะโดย4
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 329
Ico48
Small_jae6
เจ๊ะโดย3
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 439
Ico48
Small_jae5
เจ๊ะโดย2
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 517
Ico48
Small_jae4
เจ๊ะโดย1
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 477
20 มิถุนายน 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2556
ใน กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
โดย J
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2556 ขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.45-17.00 น. ณ ห้อง ท.260 โดยการดำเนินกิจกรรม แบ่งเป็น 2 ช่วง คือกิจกรรมช่วงแนะนำภาควิชาฯ และนักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศภาควิชาฯ จะช่ว...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1924
19 มิถุนายน 2556
Ico48
ข้าวกล้องสังข์หยด
ใน ผลผลิตสถานีวิจัยท่าเชียด
โดย จารี ทองสกูล
เป็นผลผลิตทางการเกษตรของสถานีวิจัยท่าเชียด คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเกิดจากการฝึกงานนักศึกษาของคณะฯ รหัส 544-191 (งานฟาร์มพื้นฐาน) ฝึกงานด้านงานนาในพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ ได้ผลผลิตทั้งสิ้น1,950 กิโลกรัมข้าวเปลือก หรือสีเป็นข้าวสารได้ 1,170 กิโลกรัม โดยภาคการศึกษาที่ 1 เดือนต...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1552
Ico48
Small_ricesung2
นักศึกษาสีข้าว
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 578
Ico48
Small_ricesung1
นาข้าว
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 346