นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จารี ทองสกูล
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

My Activities

29 August 2013
Ico48
Small_picpalm3
picpalm3
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 467
Ico48
Small_picpalm2
picpalm2
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 537
Ico48
Small_picpalm
picpalm
By จารี ทองสกูล
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 562
Ico48
Small_pictepa5
pictepa5
By จารี ทองสกูล
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 512
Ico48
Small_pictepa4
pictepa4
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 402
Ico48
Small_pictepa1
pictapa1
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 415
Ico48
Small_pickhk2
pickhk2
By จารี ทองสกูล
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 458
28 August 2013
Ico48
Small_pickhksub3
pickhksub3
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 399
Ico48
Small_pickhksub1
pickhksub1
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 360
18 July 2013
Ico48
นายเจ๊ะโดย เหมมาน
in เล่าสู่กันฟัง
By จารี ทองสกูล
สัมภาษณ์ นายเจ๊ะโดย เหมมาน ผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ทีมสัมภาษณ์ของเราประกอบด้วย คุณนิทัศน์ สองศรี คุณอภิชาติ หล่อเพชร (รออยู่ที่สถานีวิจัยฯ แล้ว) ส่วน คุณวันดี สุขสะโร และดิฉัน จารี ทองสกูล ได้เดินทางไปสมทบที่สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง เพื่อสัมภาษณ์คุณเจ๊ะโดย...
Flowers: 12 · Comments: 3 · Read: 2283
Ico48
นายเจ๊ะโดย เหมมาน
in เล่าสู่กันฟัง
By จารี ทองสกูล
สัมภาษณ์ นายเจ๊ะโดย เหมมาน ผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ทีมสัมภาษณ์ของเราประกอบด้วย คุณนิทัศน์ สองศรี คุณอภิชาติ หล่อเพชร (รออยู่ที่สถานีวิจัยฯ แล้ว) ส่วน คุณวันดี สุขสะโร และดิฉัน จารี ทองสกูล ได้เดินทางไปสมทบที่สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง เพื่อสัมภาษณ์คุณเจ๊ะโดย...
Flowers: 12 · Comments: 3 · Read: 2283
Ico48
Small_jea7a
เจ๊ะโดย5
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 437
Ico48
Small_scan0003
เจ๊ะโดย4
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 384
Ico48
Small_jae6
เจ๊ะโดย3
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 478
Ico48
Small_jae5
เจ๊ะโดย2
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 560
Ico48
Small_jae4
เจ๊ะโดย1
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 544
20 June 2013
Ico48

Likes

Ico48
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2556
in กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
By J
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2556 ขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.45-17.00 น. ณ ห้อง ท.260 โดยการดำเนินกิจกรรม แบ่งเป็น 2 ช่วง คือกิจกรรมช่วงแนะนำภาควิชาฯ และนักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศภาควิชาฯ จะช่ว...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 2122
19 June 2013
Ico48
ข้าวกล้องสังข์หยด
in ผลผลิตสถานีวิจัยท่าเชียด
By จารี ทองสกูล
เป็นผลผลิตทางการเกษตรของสถานีวิจัยท่าเชียด คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเกิดจากการฝึกงานนักศึกษาของคณะฯ รหัส 544-191 (งานฟาร์มพื้นฐาน) ฝึกงานด้านงานนาในพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ ได้ผลผลิตทั้งสิ้น1,950 กิโลกรัมข้าวเปลือก หรือสีเป็นข้าวสารได้ 1,170 กิโลกรัม โดยภาคการศึกษาที่ 1 เดือนต...
Flowers: 11 · Comments: 2 · Read: 1724
Ico48
Small_ricesung2
นักศึกษาสีข้าว
By จารี ทองสกูล
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 644
Ico48
Small_ricesung1
นาข้าว
By จารี ทองสกูล
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 400