นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จารี ทองสกูล
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

My Activities

19 June 2013
Ico48
Small_ricesung
ข้าวสังข์หยด
By จารี ทองสกูล
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 402
30 May 2013
Ico48
ผลผลิตเกษตรสถานีวิจัยท่าเชียด
in ผลผลิตสถานีวิจัยท่าเชียด
By จารี ทองสกูล
ผลผลิตทางการเกษตรของสถานีวิจัยท่าเชียด คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งนักศึกษาฝึกงานคณะฯ รหัส 544-191 (งานฟาร์มพื้นฐาน) ภาคการศึกษาที่ 2/2555 เมื่อเดือนมีนาคม 2556 ได้ไปช่วยกันปลูกเช่น ข้าวโพด ฟักทอง ฟักเขียว มะเขือ พริก มะละกอ ได้ทยอยจำหน่ายให้บุคลากรในคณะฯ และเรือนจำหน่า...
Flowers: 8 · Comments: 4 · Read: 1142
Ico48
Small_makue
ผลมะเขือ
By จารี ทองสกูล
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 374
Ico48
Small_corn
ข้าวโพด
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 307
28 May 2013
Ico48
พันธุ์ไม้ต่างๆ ของสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง
in ผลิตภัณฑ์สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง
By จารี ทองสกูล
สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการผลิตพันธุ์ไม้ต่างๆ ซึ่งมีสรรพคุณทางยา และคุณประโยชน์หลากหลาย ซึ่งสถานีวิจัยฯ ปลูกไว้เพื่อสนับสนุนงานการเรียน การสอน และบริการแก่ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป เช่น ทุเรียนเทศ มะขามป้อม กะพ้อ มะนาว มะกรูด สะตอ ส้มจี๊ด ส้มมือเส...
Flowers: 6 · Comments: 3 · Read: 1744
27 May 2013
Ico48
Small_durainnam1
ทุเรียนน้ำ1
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 328
Ico48
Small_kapor1
กะพ้อ1
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 284
Ico48
Small_sator
สะตอ
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 290
Ico48
Small_lemon
มะนาว
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 376
Ico48
Small_kampom
มะขามป้อม
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 294
Ico48
Small_kapor
กะพ้อ
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 320
23 May 2013
Ico48
บทบาทของโบรอนในการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
in ปาล์มน้ำมัน
By จารี ทองสกูล
ข้อมูลจากบทความเรื่อง โบรอนกับปาล์มน้ำมัน ตีพิมพ์ในจดหมายข่าวปาล์มน้ำมัน ปีที่ 5 ฉบับที่ 3โดย รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ ธีระพงศ์ จันทรนิยม ประกิจ ทองคำ และธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตีพิมพ์ โบรอน เป็นธาตุที่จำเป็นต่อ...
Flowers: 4 · Comments: 2 · Read: 20781
Ico48
Small_boron3
โบรอน3
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 329
Ico48
Small_boron2
โบรอน2
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 375
Ico48
Small_boron1
boron1
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 596
06 Febuary 2013
Ico48
RSPO มาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน
in ปาล์มน้ำมัน
By จารี ทองสกูล
โดย....ธีระพงศ์ จันทรนิยม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เหตุจากการต้องการน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้น ทำให้มีการขยายพื้นที่ปลูกไปในพื้นที่ป่า ซึ่งถือว่าเป็นการทำลายป่าไม้ ทำลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังมีผลกระทบต่อสังคมท้องถิ่น บ้างก็...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 7006
05 Febuary 2013
Ico48
Small_palm
palm
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 832
Ico48
Small_palmrspo1
palm rspo1
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 634
Ico48
Small_palmrspo3
palm rspo
By จารี ทองสกูล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 391
Blog