นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จารี ทองสกูล
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

19 มิถุนายน 2556
Ico48
Small_ricesung
ข้าวสังข์หยด
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 421
30 พฤษภาคม 2556
Ico48
ผลผลิตเกษตรสถานีวิจัยท่าเชียด
ใน ผลผลิตสถานีวิจัยท่าเชียด
โดย จารี ทองสกูล
ผลผลิตทางการเกษตรของสถานีวิจัยท่าเชียด คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งนักศึกษาฝึกงานคณะฯ รหัส 544-191 (งานฟาร์มพื้นฐาน) ภาคการศึกษาที่ 2/2555 เมื่อเดือนมีนาคม 2556 ได้ไปช่วยกันปลูกเช่น ข้าวโพด ฟักทอง ฟักเขียว มะเขือ พริก มะละกอ ได้ทยอยจำหน่ายให้บุคลากรในคณะฯ และเรือนจำหน่า...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1172
Ico48
Small_makue
ผลมะเขือ
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 391
Ico48
Small_corn
ข้าวโพด
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 324
28 พฤษภาคม 2556
Ico48
พันธุ์ไม้ต่างๆ ของสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง
ใน ผลิตภัณฑ์สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง
โดย จารี ทองสกูล
สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการผลิตพันธุ์ไม้ต่างๆ ซึ่งมีสรรพคุณทางยา และคุณประโยชน์หลากหลาย ซึ่งสถานีวิจัยฯ ปลูกไว้เพื่อสนับสนุนงานการเรียน การสอน และบริการแก่ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป เช่น ทุเรียนเทศ มะขามป้อม กะพ้อ มะนาว มะกรูด สะตอ ส้มจี๊ด ส้มมือเส...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1781
27 พฤษภาคม 2556
Ico48
Small_durainnam1
ทุเรียนน้ำ1
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 346
Ico48
Small_kapor1
กะพ้อ1
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 301
Ico48
Small_sator
สะตอ
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 310
Ico48
Small_lemon
มะนาว
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 396
Ico48
Small_kampom
มะขามป้อม
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 309
Ico48
Small_kapor
กะพ้อ
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 336
23 พฤษภาคม 2556
Ico48
บทบาทของโบรอนในการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
ใน ปาล์มน้ำมัน
โดย จารี ทองสกูล
ข้อมูลจากบทความเรื่อง โบรอนกับปาล์มน้ำมัน ตีพิมพ์ในจดหมายข่าวปาล์มน้ำมัน ปีที่ 5 ฉบับที่ 3โดย รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ ธีระพงศ์ จันทรนิยม ประกิจ ทองคำ และธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตีพิมพ์ โบรอน เป็นธาตุที่จำเป็นต่อ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 20854
Ico48
Small_boron3
โบรอน3
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 346
Ico48
Small_boron2
โบรอน2
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 393
Ico48
Small_boron1
boron1
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 619
06 กุมภาพันธ์ 2556
Ico48
RSPO มาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน
ใน ปาล์มน้ำมัน
โดย จารี ทองสกูล
โดย....ธีระพงศ์ จันทรนิยม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เหตุจากการต้องการน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้น ทำให้มีการขยายพื้นที่ปลูกไปในพื้นที่ป่า ซึ่งถือว่าเป็นการทำลายป่าไม้ ทำลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังมีผลกระทบต่อสังคมท้องถิ่น บ้างก็...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 7094
05 กุมภาพันธ์ 2556
Ico48
Small_palm
palm
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 853
Ico48
Small_palmrspo1
palm rspo1
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 654
Ico48
Small_palmrspo3
palm rspo
โดย จารี ทองสกูล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 405
Blog