นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

P'o'm
Ico64
จตุรพร สอนจิต

หน่วยทะเบียนฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

16 ธันวาคม 2558
Ico48
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการรักเกษตร 2559
ใน พัฒนางานประจำ
โดย P'o'm
โครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 การรับนักศึกษา โครงการรักเกษตร เกิดขึ้น จากวัตถุประสงค์เพื่อรักนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ที่มีความสนใจและตั้งใจจริงในการพัฒนางานด้านการเกษตร เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1213
25 เมษายน 2557
Ico48
พัฒนางาน พัฒนาสุข
ใน พัฒนางานประจำ
โดย P'o'm
เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเครือข่ายงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ได้พบปะกับผู้ปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับกิจการนักศึกษา หรือจะเป็นงานท...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1429
11 มีนาคม 2557
Ico48
สหกิจศึกษาดีเด่น วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2557
ใน พัฒนางานประจำ
โดย P'o'm
สำหรับเช้าวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 นี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติได้ส่งตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานเด่นนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ หากผ่านการคัดเลือกก็จะเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปในวันพรุ่งนี้ ซึ่งการนำเสนอในวันนี้คณะทรัพยากรธรรมชาติและคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1668
Ico48
Small_coop8
Coop8
โดย P'o'm
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 587
07 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
P'o'm (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
07 กุมภาพันธ์ 2557 11:54
#95752

สามารถใช้ได้ทั้งนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรค่ะ

แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดสรรของแต่ละคณะฯ ว่าจะเปิดสิทธิ์การใช้งานอย่างไรบ้าง

ซึ่งเริ่มใช้งานและม.กำหนดให้เริ่มทดสอบก่อนเรียนระหว่างวันที่ 3-13 ก.พ.นี้ค่ะ

30 มกราคม 2557
Ico48

ชอบ

Ico48
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใน การเงิน
โดย แม่น้องฟ้า
กระทรวงการคลังกำหนดให้ผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่าศึกษาของบุตร สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่ลงลายมือชื่อผู้รับเงินของสถานศึกษาด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการยื่นขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนของสถานศึกษาเ...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1788
Ico48
ทำไมต้อง Tell Me More
ใน เรื่องทั่วไป
โดย P'o'm
โปรแกรม Tell Me More เป็นโปรแกรมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสรรจำนวนการใช้งานโปรแกรมให้กับทุกคณะฯ ในมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนอาจารย์ผู้สนใจ โดยให้คณะฯ เป็นผู้บริหารจัดการ สิทธิ์ของผู้ใช้ ซึ่งขณะนี้หลายคนอาจจะยังไม่ชัดเจนว่าโปรแกรมดังกล่าวคืออะไร จะใช้งานอย่างไร ไ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2403
25 พฤศจิกายน 2556
Ico48
Co-op students NR
ใน พัฒนางานประจำ
โดย P'o'm
Co-op หรือ Co-op students ชื่อย่อเรียกสั้นๆ ในกลุ่มสหกิจศึกษา ซึ่งมาจากCooperative Education นั่นเอง สหกิจศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ วนมาครบรอบ 1 ปีเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน รุ่นพี่สำเร็จการศึกษาออกไปทำงานตามที่ตนเองตั้งใจ บ้างก็ทำงานกับบริษัทที่ตนได้ไปสหกิจศึกษา สำหรับในปีการศึกษา 2557 ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1203
Ico48
รักเกษตร...เกษตรที่รัก
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย P'o'm
วันนี้ขอประชาสัมพันธ์โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้ชื่อโครงการ "รักเกษตร" ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดทำโครงการรักเกษตร ขึ้นเพื่อจะรับสมัครนักเรียนที่เรียนอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ ที่มีความสนใจแล...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1081
19 พฤศจิกายน 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการใช้งานระบบการจัดทำรายละเอียดรายวิชา มคอ.3 online
ใน พัฒนางาน
โดย J
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการใช้งานระบบการจัดทำรายละเอียดวิชาในหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.3) สำหรับเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ จึงขอนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ส่วนหนึ่งมาร่วมแบ่งปันกันค่ะ 1. การจัดการมาตรฐานผลการเรียนรู้ การสร้างรายการมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้ใช้สามารถเลือกดำเนินการได้ 2...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1308
13 สิงหาคม 2556
Ico48

ขอบคุณค่ะ จะนำไปปรับปรุง และพัฒนาให้เหมาะสมขึ้นในครั้งต่อๆไปค่ะ

10 สิงหาคม 2556
Ico48
รางวัลคนเก่ง ณ งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 21
ใน เรื่องทั่วไป
โดย P'o'm
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดให้มีการประกวดโครงงานการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21 วันที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ ลานอาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้ดำเนินการประกวดเป็นปีที่ 2 แล้วนั้น บัดนี้ผลการตัดสินเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานการเกษตรและนวัตกรรม...
ดอกไม้: 15 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1493
14 มิถุนายน 2556
Ico48
มะลิช่อที่ 37
ใน พัฒนางานประจำ
โดย P'o'm
สัปดาห์ที่ 2 ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 แล้วนะคะ สำหรับในปีการศึกษา 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีความยินดียิ่ง และขอต้อนรับมะลิช่อที่ 37 ทุกคนเข้าสู่รั้วสีบลูค่ะ คณะฯ จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนา...
ดอกไม้: 18 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1835
31 มีนาคม 2556
Ico48
รู้ไว้ใช่ว่า "สหกิจศึกษา"
ใน พัฒนางานประจำ
โดย P'o'm
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” และเห็นว่าเป็นประโยชน์จึงขอสรุปสาระสำคัญเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันนะคะ เนื้อหาการฝึกอบรมครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดสห...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1295
Ico48
Small_coop1
coop-psu
โดย P'o'm
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 599
30 มีนาคม 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาควิชาพืชศาสตร์
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2585
14 มกราคม 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
เตรียมพร้อมเพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ใน somruedee
โดย Beaujung
เตรียมพร้อมเพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าสู่ปลายภาคการศึกษาที่ 2/2555 แล้วนะค่ะ ซึ่งโดยปกติแล้วระยะเวลาการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 จะน้อยกว่าภาคการศึกษาที่ 1 ค่ะ ยิ่งในแง่ความรู้สึกแล้วนั้นจะรู้สึกได้ว่าเวลามันผ่านไปเร็วมาก….ตอนนี้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลายคนคงกำลังเคร...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1461
06 พฤศจิกายน 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
ทำไมต้อง https://
ใน เรื่องทั่วๆ ไป
โดย scORpioN
เคยสังเกตกันรึเปล่าระบบสารสนเทศของ ม.อ. เราใช้ https:// ไม่ใช่ http:// อีกต่อไป ทำไมถึงเป็นแบบนี้ เพราะHTTP (Hypertext Transport Protocol) ไม่ปลอดภัยเท่าHTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer) ไงคะ ปกติแล้ว โดยพื้นฐานทั่วไปเว็บไซต์ต่างๆ จะทำงานอยู่บนโปรโตคอล HTTP ธรรมดา (ไม...
ดอกไม้: 14 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2760
Ico48

ชอบ

Ico48
P-S-Y-C-H-O ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
ใน เรื่องเล่าผ่านตัวอักษร
โดย Beaujung
P-S-Y-C-H-O ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข คนเราไม่สามารถทำงานคนเดียวเพียงตามลำพังได้ แน่นอนว่าทุกคนย่อมต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่มากก็น้อย การทำงานร่วมกับบุคคลอื่นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถหลีกหนีได้ ซึ่งคนที่คุณจะต้องทำงานร่วมด้วยอาจเป็นได้ทั้งคนที่อยู่ภายในหรือภายนอกหน่วยง...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1379
Ico48
ไขปัญหา...นักศึกษา
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย P'o'm
วันนี้ขอนำบางคำถามที่ได้รับการสอบถามบ่อยๆ มาไขปัญหาค่ะ ช่วงนี้อยู่ในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2555 ทำให้คณาจารย์เจ้าหน้าที่จะได้รับการติดต่อจากนักศึกษา โดยนำคำร้องขอหน่วยกิตเกินบ้าง น้อยกว่ากำหนดบ้าง ก็ดี มาขอความเห็นชอบเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาของตนอนุญาต จึงขอยกประเด็นนี้ มาไขปัญหาค่ะ การลงน้อย...
ดอกไม้: 19 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1738