นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

P'o'm
Ico64
จตุรพร สอนจิต

หน่วยทะเบียนฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

06 พฤศจิกายน 2555
Blog
Blog
25 ตุลาคม 2555
Ico48
สหกิจศึกษารุ่นที่ 7
ใน พัฒนางานประจำ
โดย P'o'm
สหกิจศึกษารุ่นที่ 7 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดให้มีโครงการสหกิจศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 2/2555 ได้ดำเนินการถึงรุ่นที่ 7 แล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ตามคณะฯ จะผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษาให้มากขึ้น และผลักดันให้เกิดสหกิจศึกษานานาชาติ ทั...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2066
Ico48
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ใน พัฒนางานประจำ
โดย P'o'm
การอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ก่อนการเดินทางปฏิบัติสหกิจศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จำนวน 30 ชั่วโมง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ก่อนนักศึกษาออกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานและสถานประกอบการต่างๆ โดยเชิญวิทยากร มาร่วมบร...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1628
17 สิงหาคม 2555
Ico48
ผลการตัดสินโครงงานการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร
ใน พัฒนางานประจำ
โดย P'o'm
8 โครงงานการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตรที่ผ่านการคัดเลือก ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดให้มีการประกวดโครงงานการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ภาคใต้ และโรงเรียนมัธยมต่างๆ ในภาคใต้ ได้ให้ความสนใจส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดนั้น เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 คณะฯ ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3439
17 กรกฎาคม 2555
Ico48
Q อาสา สู่การพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร
ใน บริการวิชาการ
โดย P'o'm
การฝึกอบรมหลักสูตร Q อาสา เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้ และแล้วปีนี้การฝึกอบรมหลักสูตร Q อาสา รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2555 ท...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1541
Blog
25 เมษายน 2555
Ico48
Small_pr
โครงงานการเกษตร
โดย P'o'm
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1460
24 เมษายน 2555
Ico48
โครงงานการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย P'o'm
วันนี้มีโครงการดีๆ มาประชาสัมพันธ์ค่ะ “โครงงานการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร” มีแนวคิดมาจากท่านคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่เห็นความสำคัญของการเกษตรจึงจัดให้มีการประกวดโครงงานการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตรขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคใต้มีเจตค...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2926
09 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
เดือนแห่งความรัก
ใน สาระรอบตัว
โดย Baby
ใกล้จะถึงวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์แล้ว จึงขอนำรายละเอียดเกี่ยวกับเทศกาลแห่งความรักมาฝาก ชาววงแชร์สีชมพู ล่วงหน้าค่ะ ประวัติวันวาเลนไทน์ #1 กำเนิดวันวาเลนไทน์ เทศกาลวาเลนไทน์ เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ยุคที่จักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจ ในยุคนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี ถูกจัดใ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1614
Ico48
นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6
ใน พัฒนางานประจำ
โดย P'o'm
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ส่งนักศึกษาจากภาควิชาต่างๆ ได้แก่ - พืชศาสตร์ 41 คน - การจัดการศัตรูพืช 12 คน - ธรณีศาสตร์ 4 คน - วาริชศาสตร์ 2 คน เข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับ 24 หน่วยงาน/สถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 15-16 สัปดาห์ นั้น บัดนี้ ครบกำหนดเวลาที่ได้เดินทางปฏิบัติสหกิจศึกษา น้อง...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1860
Ico48
Small_co2
PRนำเสนอสหกิจFeb15,2012
โดย P'o'm
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1085
30 ธันวาคม 2554
Ico48

ชอบ

Ico48
เลี้ยงอำลาปีเก่า ก้าวเดินหน้าสู่ปีแห่งความสุขสันต์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย น้ำขิง
คณะทรัพยากรธรรมชาติชาติ ม.อ.หาดใหญ่ จัดงานเลี้ยงอำลาปีเก่า ก้าวเดินหน้าสู่ปีแห่งความสุขสันต์ สอง ห้า ห้า ห้า เริ่มด้วย... ท่านคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ (รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา) จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ดำเนินการพิธีสงฆ์โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีในบริเวณลานเรือ อาคาร 1...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2462
27 ธันวาคม 2554
Ico48

ชอบ

Ico48
ส ค ส 2555 ฮาฮาฮา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ส ส่งสุข ให้แด่ ทุกทุกท่าน ค วามสุขสันติ์ จงมี ทุกแห่งหน ส สุขสวัสดี ให้มี แก่ทุกคน ส่ง ให้ล้น เปี่ยมไป จากใจนี้ สุข ทั้งกาย ทั้งใจ สบายจิตร แด่ ญาติมิตร เพื่อนพ้อง และน้องพี่ ทุก ๆ คน โรคภัย อย่าได้มี ท่าน อยู่ดี มีสุข กันทุกคน 255 5ร่วม ฮากันกลิ้ง ฮาทุกอย่าง ฮาทุกสิ่ง ฮาทุกหน ...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 3882
26 ตุลาคม 2554
Ico48

ชอบ

Ico48
ส้วมเฉพาะกิจ ปลดทุกข์ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ใน Variety of Monly
โดย Monly
คืนนี้มีฝนตกหนัก (25 ต.ค 2554) คิดว่า ชาวหาดใหญ่ต้องเตรียมตัวกันแล้วนะค่ะ ในช่วงนี้หากใครไปซื้อของที่โลตัส หรือศูนย์การค้าใหญ่ ๆ พบว่า อาหารแห้ง เช่น ปลากระป๋อง มาม่า และของใช้จำเป็น แทบจะหาซื้อไม่ได้ แต่ละชั้นดูโล่งไปหมด คาดว่าคงจะซื้อเตรียมตัวรับภัยน้ำท่วมกัน และบางส่วนน่าจะซื้อส่งไปบริจาค...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3462
21 ตุลาคม 2554
Ico48
Interview55
โดย P'o'm
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1154
05 ตุลาคม 2554
Ico48
สหกิจศึกษา โครงการดีๆสำหรับนักศึกษา
ใน พัฒนางานประจำ
โดย P'o'm
สหกิจศึกษา โครงการเพื่อนักศึกษา ใกล้จะปิดภาคเรียนที่ 1/2554 แล้ว นักศึกษาที่กำลังจะเดินทางไปสหกิจศึกษาคงกำลังเตรียมตัว เพราะจะต้องไปปฏิบัติงานกับสถานประการ/หน่วยงาน ที่ไกลบ้านออกไป ถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆ ทางวิชาชีพของนักศึกษา การที่คณะฯ ได้จัดให้มีโครงการสหกิจศึกษานี้ก็เพื่อที่จะผล...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2202
Ico48
Small_co5
co-operative5
โดย P'o'm
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 966
30 กันยายน 2554
Ico48
กระบอกเสียงจาก Facebook
ใน พัฒนางานประจำ
โดย P'o'm
ปัจจุบันโลกออนไลน์แพร่ขยายกว้างขึ้น นักศึกษาส่วนใหญ่จึงนิยมใช้งาน Social Network หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นTwitter หรือ Facebook ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะทุกวันนี้ไม่ว่าจะทำกิจกรรมใด ก็มักเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น วันนี้จึงมาแนะนำ Facebook ของหน่วยทะเบียนฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติค่ะ เราใ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1666
Blog