นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หยกมณี
Ico64
กันยปริณ ทองสามสี
นักวิชาการศึกษา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

My Activities

08 November 2011
Ico48

Likes

Ico48
การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
in งานเอกสาร
By ผดา
ไปอบรมหลักสูตร การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ได้รับความรู้มามากมายเลยอยากนำมาแบ่งปันในแชร์ ซึ่งงานสารบรรณ คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และ การทำลายเอกสาร ซึ่งได้ สรุป ประเด็นน่าสนใจ ต่างๆ สามารถ คลิกอ่านได้ ที่ กา...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 5760
Ico48
ตอน 3 : ประเมินภายนอกรอบสาม ม.อ.จะเลือกทางไหนดี
in ประกันคุณภาพ
By หยกมณี
ก่อนหน้านี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับนโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2555 ของผอ.สมศ. นโยบายการประเมินแบบ Area Based ที่สมศ.ประกาศมานั้น ส่งผลต่อแผนการดำเนินงานของม.อ.ค่อนข้างมาก เพราะเดิมนั้นทุกคณะพร้อมเต็มที่ที่จะรับประเมินพฤศจิกายน 2554 ด้วยครบ 5 ปีแล้ว และมหาวิทยาลัยก็สื่อสารเป็นระยะ ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1376
07 November 2011
Ico48

Likes

Ico48
ดูงานเกาหลี
in ป.ณ.ปักษ์ใต้
By praphot
เมื่อวันที่ 16-21 ตุลาคม 2554 มหาวิทยาลัยได้จัดให้หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการกองและเลขานุการคณะไปดูงานที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง ดูงานเกาหลี ไปดูงานเกาหลีมีคุณค่า ได้เปิดหูเปิดตาหาสิ่งใหม่ ร่วมสังสรรค์ผู้คนต่างเพศวัย รู้จักหน้าชื่อไว้ให้คุ้นเคย จะนานปีม...
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 1540
Ico48

อาจารย์ขา...อ่านแล้วเห็นภาพ

เพิ่ง 36 ปีเองค่ะ จะรออ่าน...46..56...66...76...ต่อไป (ถ้ายังมี share.psu อยู่)

ตอนแรกคิดว่าจะเป็นงาน 36 ปี วจก. ประจวบเหมาะกันจังเลย

Ico48
เรื่อง..ตรวจข้อสอบผิด
in ขอบ่นบ้าง
By หยกมณี
เรื่องอาจารย์ตรวจข้อสอบผิด...ส่งผลการการคำนวณเกรดผิด...ส่งผลต่ออนาคตนักศึกษา... ดิฉันได้ยินเรื่องราวตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรี มีรุ่นพี่เล่าให้ฟังว่า เมื่อเห็นเกรดตกใจว่าทำไมตก ทั้งที่ทำข้อสอบได้ จึงไปถามอาจารย์ ปรากฏว่านักศึกษามีชื่อซ้ำกัน อาจารย์กรอกข้อมูลสลับกัน จึงได้เกรดใหม่ตามที่ตัวเองได้ปร...
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 2055
Ico48

Likes

Ico48
ของจริง ของปลอม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
ได้อ่านบทความ ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ จุดเริ่ม ค้นหา 'ตัวจริง-ตัวปลอม' ที่มีเนื้อหาความมีมาตรฐานไม่เท่ากันในการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ทำให้คิดถึงตัวจริง ตัวปลอม ในกลุ่มภาพสังคมไทย คำว่า ตัวจริง ตัวปลอม ในที่นี้จะหมายถึง ได้วุฒิ ใบประกาศ การแต่งตั้งจริง แต่มีคุณสมบัติ ความสามารถ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1792
Ico48
3: หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ
in ประกันคุณภาพ
By หยกมณี
หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ..คือใครบ้าง ได้แก่ (บังเอิญว่าน้อยกว่าประเภทอื่นค่ะ เลยขอนำเสนอทั้งหมด) บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สำนักส่งเสริมและการศ...
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 1766
Ico48
หยกมณี (Recent Activities)
07 November 2011 12:13
#70953

ว้าว ว้าว..ต้องไปดูงานบ้างแล้วค่ะ

ยินดีด้วยกับทุกท่าน...

06 November 2011
Ico48
2: หน่วยงานสนับสนุน...ใช้คนเท่าไร
in ประกันคุณภาพ
By หยกมณี
ต่อจากฉบับที่แล้ว...ที่นำเสนอเนื้อหาเรื่องการประเมินหน่วยงานจัดการเรียนการสอนว่าคิดเป็นภาระงานเท่าใด...สรุปว่าใช้เวลาที่เป็นทางการเกือบ ๆปี แล้วหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ อันได้แก่ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีทุกวิทยาเขต และหน่วยงานสนับสนุนระดับมหาวิทยาลัย มีทั้งสิ้น 20 หน่วยงานรายละเอียดดังนี้...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1530
Ico48
ข้อมูลมาก...จนไม่รู้จะทำอะไร
in ขอบ่นบ้าง
By หยกมณี
สำนักงานประกันคุณภาพได้รับข้อมูลจากคณะ/หน่วยงานทุกปี ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ข้อมูลไหลมา เทมา...ตามเทศกาล ตามลักษณะงานดังนี้ หลังสิ้นสุดปีการศึกษา (พฤษภาคม) รายงานประจำปี (SAR)ของทุกหน่วยงานก็จะส่งมา ประเมินคุณภาพระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ก็ทยอยส่...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 2037
Ico48

Likes

Ico48
สวัสดีค่ะ วันนี้สายฝนกำลังเรียนวิชา "ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารนวัตกรรม...
By สายฝน
Flowers: 1
Ico48

หาเจอค่ะ...แต่หานานหน่อย

05 November 2011
Ico48
1: ใช้คนไปเท่าไรในการประเมินคุณภาพภายใน
in ประกันคุณภาพ
By หยกมณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2553 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2554 ประกอบด้วยหน่วยงานจัดการเรียนการสอน 27 หน่วยงาน หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ 11 หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุนอื่นอีก 20 หน่วยงาน ในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สกอ.กำหนด...
Flowers: 1 · Comments: 4 · Read: 1928
Ico48

อานุโมทนาด้วยค่ะ...

04 November 2011
Ico48

Likes

Ico48
การแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน T-Score
in คะแนน T-Score
By สุธรรม สุขมณี
โดยปกติในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชา ผมจะแปลงคะแนนจากการวัดและประเมินผลแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็น Quiz การบ้าน สอบย่อย คะแนนสอบกลางภาค หรือคะแนนสอบปลายภาค ให้เป็นคะแนนมาตรฐาน T-score แล้วหาคะแนนรวมของ T-score โดยถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนของการวัดและประเมินผลแต่ละครั้ง เช่นเดียวกับการหาคะแนนรวมจากคะแนนด...
Flowers: 3 · Comments: 7 · Read: 8593
Ico48

Likes

Ico48
แผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี2554-2559
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะช่วงปี 2554-2559 หลังจากที่มีการดำเนินการมาเกือบปีระหว่างคณะและภาควิชา ที่คณะกำหนดทิศทางและกรอบโดยกรรมการประจำคณะ แล้วให้ภาควิชาไปกำหนดทิศทางกิจกรรมของเนื้อหาของภารกิจ การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ แล้วนำมาเป็นภาพรวมของคณะซึ่งได...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 2874
Ico48

Likes

Ico48
ไม่ระบายออกบ้างก็คงท่วมถึงคอหอยแล้ว
in บ้านตะวันออก
By คนธรรมดา
มีคนไม่ต้องระบายไปแล้ว 1 คน แต่มีบางคนที่ต้องการจะระบายออกไปบ้างอยู่ น้ำท่วมครั้งนี้ มีบทเรียนหลายอย่างที่ทำให้คนไทยได้รับรู้ร่วมกันมากขึ้น ข่าวสารที่ถูกต้องทันเวลาเป็นสิ่งที่คนตัวเล็ก ๆ ต้องการครับ หลายคนต้องการข้อมูลจริง เพื่อตั้งสติและประเมินท่าทีที่ตอบสนองอย่างถูกต้อง ท่ามกลางความขัดแย้...
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 1710
03 November 2011
Ico48
โอกาส....สวมเครื่องแบบ
in ขอบ่นบ้าง
By หยกมณี
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดโคกสมานคุณพระอารามหลวง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยจึงได้เชิญชวนร่วมทำบุญ รวมถึงร่วมงาน โดยในหนังสือเชิญร่วมงานบุญครั้งนี้จำเป็นต้องสวมชุดขาวด้วย มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือเชิญผู้ช่วยรองอธิก...
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 1919
Ico48
Small_salma
พี่ซัลมา
By หยกมณี
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 835