นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หยกมณี
Ico64
กันยปริณ ทองสามสี
นักวิชาการศึกษา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

28 ตุลาคม 2554
Ico48
ภารกิจ 36 ปี วจก.
ใน ขอบ่นบ้าง
โดย หยกมณี
ขณะนี้คณะวิทยาการจัดการ ม.อ.กำลังคึกคัก ซึ่งความคึกคักดังกล่าว ก็ได้เกิดขึ้นกับชีวิตอย่างไม่คาดหมาย... วันหนึ่ง...ขณะนั่งทำงาน ก็ได้รับโทรศัพท์ที่ต้นสายรายงานตนว่า กระผม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ) แล้วก็ถามต่อว่าคุณกันยปริณ เรียน MPA ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2470
Ico48
Small_tsuwit
ผศ.ดร.สุวิทย์
โดย หยกมณี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 888
Ico48
Small_f-card
บัตร 36 ปี วจก.
โดย หยกมณี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 754
Ico48
Small_b-card
บัตร 36 ปี วจก.
โดย หยกมณี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 967
Ico48
หนังสือรับรองของ ก.พ.ร.
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายชัดเจนที่จะยกระดับคุณภาพสู่สากลเพื่อให้สอดรับกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ที่มีเป้าหมาย “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1858
27 ตุลาคม 2554
Ico48
Small_cer_fl
หนังสือรับรองก.พ.ร.
โดย หยกมณี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1092
Ico48
รายงาน PMQA ปี 2554
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
สำนักงานประกันคุณภาพได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (คณะกรรมการ PMQA 7หมวด) เมื่อวานนี้ วันที่ 26 ตุลาคม 2554 ซึ่งเดิมนั้นจะเป็นวันที่พิจารณารายงาน PMQA รอบสุดท้าย หลังที่แต่ละหมวดส่งมาให้สำนักงานฯรวบรวม จากนั้น ก็จะส่งให้สำนักงานก.พ.ร.ภายใน 31 ตุลาคม 2554 (ก็เป็นวันสุดท้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1843
Ico48
ตอน 1: ประเมินภายนอกรอบสามเมื่อไร
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
ขณะนี้มีคณะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามบ่อย ๆ ว่า สมศ.จะมาประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเมื่อไร ซึ่งหากรับรอบให้ครบ 5 ปี ตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาตินั้น เดือนพฤศจิกายน 2554 ก็ครบ 5 ปีพอดิบพอดี ซึ่งสำนักงานประกันคุณภาพก็ได้แจ้งทุกฝ่ายว่าน่าจะเป็นไปตามแผนนี้ ขณะเดียวกันสมศ.ก็เตรียมจัดงานครบรอบ 11 ปี สมศ.ระหว่างวั...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2011
Ico48
Small_onesqa-c
สมศ.เลื่อนประชุมวิชาการ
โดย หยกมณี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 788
26 ตุลาคม 2554
Ico48
ภารกิจ 1 ช่วย 9
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 6-8 และ 20-23 พฤศจิกายน 2549 โดยการประเมินขณะนั้นใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ประกอบด้วยข้อมูลของ ปีการศึกษา 2544, 2547 และ 2548 ผลประเมินของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยทุกมาตรฐานเท่ากับ 4.65 จากผลการประเมินครั้งกระนั้น...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1736
Ico48
Small_p3
ระดมความคิดเห็น
โดย หยกมณี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 705
Ico48
Small_p2
ระดมความคิดเห็นวิทยาลัยชุมชน
โดย หยกมณี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 723
Ico48
Small_p1
ระดมความคิดเห็น
โดย หยกมณี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 841
19 ตุลาคม 2554
Ico48
รู้จักร่างกายตัวเอง....ยามแก่
ใน ขอบ่นบ้าง
โดย หยกมณี
ตั้งใจเขียนเรื่องนี้เพราะด้วยความไม่รู้จักตนเอง....ว่าอดีต...กับปัจจุบันต่างกันอย่างไร...ซึ่งเป็นสิ่งที่ค้นพบแล้วถือเป็นบทเรียนว่า ต้อง "หัดสังเกต" การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เพราะปัจจุบันไม่เหมือนอดีตสิ่งที่เปลี่ยนคือตั้งแต่ต้นปี 2553 เป็นต้นมา มีสิวที่หน้าเยอะมาก เยอะกระทั่งมีคนทักว่าไปประสบอุบัต...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2001
Ico48

ก็ชอบทานอยู่นะคะ แต่มันแพง.....

Ico48
การรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครองของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสู่ระดับสากล โดยในปีงบประมาณ 2553 ได้จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ด้วยการนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Section Management Quality Award: PMQA) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งจากการนำเกณฑ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2001
18 สิงหาคม 2554
Ico48
งานวิจัยใช้ประโยชน์PSU-BIC
โดย หยกมณี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1034
16 สิงหาคม 2554
Ico48
ขั้นตอนทำPMQA-53
โดย หยกมณี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 923