นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kommiracle
Ico64
Kongpol Manavarindrakul
HR Entrepreneur
Prince of Songkla University
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

My Activities

21 August 2016
Ico48
Small_original_kongpolmodel2
Canonical Correlation IC & HO
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 250
Ico48
Happy Brian และ KM 3.0 กับการสร้างคุณค่าในทิศทาง Thailand 4.0
in HR Knowledge Volution & Research
By Kommiracle
สุขภาวะตามหลักการ Happy 8 (Happy Body, Happy Brain, Happy Heart, Happy Money, Happy Society, Happy Relax, Happy Soul, Happy Happy Family) ของ สสส. ที่มีความสอดคล้องกับสุขภาวะขั้นพื้นฐานตามความต้องการและแรงจูงใจของมนุษย์ และเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของมนุษย์ (Quality of Life...
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 1697
14 August 2016
Ico48
Small_kongpolmodel2
Canonical Corelation of IC & Happy 8
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 343
Ico48
Small_kongpolmodel1
KongpolModel1
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 323
22 July 2016
Ico48
Workshop การสร้างพื้นที่ความสุขในชั้นเรียน
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 339
Ico48
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ Workshop การสร้างพื้นที่ความสุขในชั้นเรียน
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 246
Ico48
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการติดตามผลการเป็นอาจารย์ 1 ปีที่ผ่านไป 2559
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 258
Ico48
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 2559
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 375
Ico48
โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ 2559
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 352
Ico48
กำหนดการติดตามผลอาจารย์ใหม่ 2559
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 424
Ico48
กำหนดการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 2559
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 466
12 July 2016
Ico48
เกณฑ์การตัดสินโครงการ LEAN
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 364
Ico48
โครงการและกำหนดการ LEAN Conference 2016
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 287
Ico48
ลำดับการนำเสนอโครงการ LEAN Conference 2016 (Last Update)
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 245
11 July 2016
Ico48
ลดำับการนำเสนอโครงการ PSU Lean Conference 2016
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 233
Ico48
ลำดับการนำเสนอโครงการ LEAN Conference 2016
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 225
Ico48
รายชื่อผู้เข้าร่วม LEAN Conference 2016
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 246
31 March 2016
Ico48
แผนงาน LEAN สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่
in HRD Academy PSU
By Kommiracle
มหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการขับเคลื่อนผลงาน LEAN สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อการพัฒนาระบบการทำงานของสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้ทรงประสิทธิภาพ โดยใช้ขั้นตอน เวลา ทรัพยากร ให้น้อยลง แต่ให้ผู้รับบริการได้รับคุณค่ามากขึ้น เพื่อลดความผิดพลาด เน้นการทำงานด้วยพื้นฐานของ LEAN Thinking ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1694
Ico48
Small_polean
PresidentOfficeLeanTimeFrame
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 386
24 March 2016
Ico48
เนื้อหาวิชาหลักสูตรผู้นำนักบริหาร
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 439