นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kommiracle
Ico64
Kongpol Manavarindrakul
HR Entrepreneur
Prince of Songkla University
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

My Activities

24 March 2016
Ico48
ช่วงเวลาเรียน หลักสูตรผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของ ม.อ.
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 243
18 Febuary 2016
Ico48
แผนการจัดการความรู้ ม.อ.2559
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 410
05 Febuary 2016
Ico48
โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 315
13 December 2015
Ico48
รายชื่อผู้เข้าร่วม Workshop Lean วิทยาเขตหาดใหญ่
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 360
Ico48
แผนผังตามกลุ่มผู้เข้าร่วม Workshop Leanวิทยาเขตหาดใหญ่
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 247
Ico48
รายชื่อผู้เข้าร่วม Workshop Lean วิทยาเขตหาดใหญ่
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 311
06 November 2015
Ico48
เหลียวหลังแลหน้า KM ม.อ. สืบเนื่องจาก Comment ของกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย
in HR Knowledge Volution & Research
By Kommiracle
เหลียวหลังแลหน้าKMม.อ. จาก Comment ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2558 ที่ผ่านมา ในประเด็นการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของมหาวิทยาลัย ที่ประเมินว่ากิจกรรม KM ที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยทำ จริงๆแล้วไม่ใช่ KM โดยคณะกรรมการผู้ทำการประเมินได้ให้...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1346
04 November 2015
Ico48
รายงานผลการดำเนินงานตามความร่วมมือของคณะ/หน่วยงานต่างๆ ระหว่างปี 2555-2556
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 336
Ico48
ผล LAB ค่าดัชนีความสุขคน ม.อ.
in Happy Work Life
By Kommiracle
ผล LAB ค่าความสุขคน ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ โดยมีสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานนำร่อง ดำเนินกิจกรรม/โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน ทั้ง 8 มิติ ตามโมเดล Happy 8 ในลักษณะการกระจายกันทำ โดยมีนักสร้างส...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1553
27 October 2015
Ico48
Small_g
G
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 659
Ico48
Small_11822401_1160906013923349_319195825570638832_n
F
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 380
Ico48
Small_e
E
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 431
Ico48
Small_c
D
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 244
Ico48
Small_b
B
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 458
Ico48
Small_a
A
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 354
Ico48
Small_1b
Factor 1B
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 340
Ico48
Small_1a
Factor 1A
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 407
Ico48
บทเรียนนักสร้างสุของค์กร ม.อ. และภาพรวมแนวคิดกลยุทธ์จากอดีตสู่อนาคต
in Happy Work Life
By Kommiracle
บทเรียนนักสร้างสุของค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากประเด็นสรุปของการถอดบทเรียนนักสร้างสุของค์กร จากการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำร่องสู่การขยายการขับเคลื่อนไปยังระดับคณะ/หน่วยงานต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 4125
Ico48
Small_4
Factor 4
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 839
Ico48
Small_3
Factor 3
By Kommiracle
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 271