นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

My Activities

02 October 2015
Ico48
Small_fritsdate2_14
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 323
Ico48
Small_fritsdate2_13
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 258
Ico48
Small_fritsdate2_12
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 218
Ico48
Small_fritsdate2_11
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 201
Ico48
Small_fritsdate2_10
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 181
Ico48
Small_fritsdate2_9
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 207
Ico48
Small_fritsdate2_8
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 179
Ico48
Small_fritsdate2_7
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 197
Ico48
Small_fritsdate2_6
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 235
Ico48
Small_fritsdate2_4
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 143
Ico48
Small_fritsdate2_3
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 248
Ico48
Small_fritsdate2_2
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 253
Ico48
Small_fritsdate2_1
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 185
01 October 2015
Ico48
รัก(ษ์) ณ โคกเมือง
in กิจกรรมเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
By MeanKuma
สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติจัดโครงการ "รัก(ษ์) ณ โคกเมือง" กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ ร่วมเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สร้างบ้านปลา (แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ) และปักเขตห้ามล่าสัตว์น้ำ ณ บ้านโคกเมือง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 ก่อนเริ่มกิจกรรม ได้ฟังคำกล่าวต้อนรับและประ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1632
Blog
Ico48
Small_kokmuang20
รัก(ษ์) ณ โคกเมือง
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 259
Ico48
Small_kokmuang19
รัก(ษ์) ณ โคกเมือง
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 199
Ico48
Small_kokmuang18
รัก(ษ์) ณ โคกเมือง
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 226
Ico48
Small_kokmuang17
รัก(ษ์) ณ โคกเมือง
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 146
Ico48
Small_kokmuang16
รัก(ษ์) ณ โคกเมือง
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 230