นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

My Activities

05 August 2015
Ico48
Small_img_8227
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 309
Ico48
Small_img_8226
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 232
Ico48
Small_img_8522
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 207
Ico48
Small_img_8521
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 179
Ico48
Small_img_8455
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 205
Ico48
Small_img_8451
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 198
Ico48
Small_img_8415
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 256
Ico48
Small_img_8392
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 190
Ico48
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 (วันแรก)
in ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ทธ 2558
By MeanKuma
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาลัยสงขลานครินทร์ วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมปฐมนิเทศ ละลายพฤติกรรมแล...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1943
Ico48
Small_img_8345
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 215
Ico48
Small_img_8344
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 223
Ico48
Small_img_8308
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 226
Ico48
Small_img_8303
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 185
Ico48
Small_img_8275
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 166
Ico48
Small_img_8271
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 215
Ico48
Small_img_8269
กิจกรรมปฐมนิเทศ 58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 256
Ico48
Small_img_8254
คณาจารย์เข้าร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ในกิจกรรมปฐมนิเทศ
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 197
Ico48
Small_4
คณาจารย์เข้าร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ในกิจกรรมปฐมนิเทศ
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 314
Ico48
Small_img_8241
คณาจารย์เข้าร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ในกิจกรรมปฐมนิเทศ
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 183
Ico48
Small_img_8238
คณาจารย์เข้าร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ในกิจกรรมปฐมนิเทศ
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 183