นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ความเคลื่อนไหวของฉัน

05 สิงหาคม 2558
Ico48
Small_2
คณบดีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ในกิจกรรมปฐมนิเทศ
โดย MeanKuma
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 207
Ico48
Small_a1
บริจาคโลหิต1/58
โดย MeanKuma
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 266
Blog
Ico48
Small_img_8220
คณาจารย์เข้าร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ในกิจกรรมปฐมนิเทศ
โดย MeanKuma
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 259
03 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
Small_logo_d111
ความหมาย logo40ปี
โดย MeanKuma
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 522
Ico48
ความหมายของตราสัญลักษณ์ (Logo) 40 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.
ใน ตราลักษณ์ 40 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย MeanKuma
ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตสาขาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้สาขาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาภาคใต้ บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาการเกษตรไทย ซึ่งได้ก่อตั้ง และประกาศในหนังส...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 4428
Ico48
Small_logo_c11
logo40ปี
โดย MeanKuma
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 819
Blog