นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

My Activities

05 August 2015
Ico48
Small_2
คณบดีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ในกิจกรรมปฐมนิเทศ
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 199
Ico48
Small_a1
บริจาคโลหิต1/58
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 258
Blog
Ico48
Small_img_8220
คณาจารย์เข้าร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ในกิจกรรมปฐมนิเทศ
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 248
03 Febuary 2015
Ico48
Small_logo_d111
ความหมาย logo40ปี
By MeanKuma
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 502
Ico48
ความหมายของตราสัญลักษณ์ (Logo) 40 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.
in ตราลักษณ์ 40 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
By MeanKuma
ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตสาขาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้สาขาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาภาคใต้ บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาการเกษตรไทย ซึ่งได้ก่อตั้ง และประกาศในหนังส...
Flowers: 11 · Comments: 4 · Read: 4280
Ico48
Small_logo_c11
logo40ปี
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 798
Blog