นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

My Activities

07 June 2016
Ico48
Small_tainode14
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 232
Ico48
Small_tainode13
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 107
Ico48
Small_tainode12
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 107
Ico48
Small_tainode11
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 235
Ico48
Small_tainode10
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 190
Ico48
Small_tainode9
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 147
Ico48
Small_tainode8
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 237
Ico48
Small_tainode7
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 219
Ico48
Small_tainode6
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 181
Ico48
Small_tainode5
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 128
Ico48
Small_tainode4
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 208
Ico48
Small_tainode3
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 90
Ico48
Small_tainode2
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 140
Ico48
Small_tainode1
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 99
21 April 2016
Ico48
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ รับรางวัลในงาน "เวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2558"
in รางวัลนักศึกษา
By MeanKuma
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงาน "เวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558" ในวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยฺเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป...
Flowers: 6 · Comments: 1 · Read: 1570
Ico48
Small_dscf5673
เวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 655
Ico48
Small_activity9
เวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 265
Ico48
Small_activity8
เวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 244
Ico48
Small_activity7
เวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 184
Ico48
Small_activity6
เวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 170