นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

My Activities

07 June 2016
Ico48
Small_tainode14
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 254
Ico48
Small_tainode13
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 120
Ico48
Small_tainode12
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 126
Ico48
Small_tainode11
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 252
Ico48
Small_tainode10
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 207
Ico48
Small_tainode9
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 172
Ico48
Small_tainode8
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 253
Ico48
Small_tainode7
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 237
Ico48
Small_tainode6
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 222
Ico48
Small_tainode5
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 150
Ico48
Small_tainode4
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 237
Ico48
Small_tainode3
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 107
Ico48
Small_tainode2
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 158
Ico48
Small_tainode1
หลาดใต้โหนด
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 120
21 April 2016
Ico48
นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ รับรางวัลในงาน "เวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2558"
in รางวัลนักศึกษา
By MeanKuma
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงาน "เวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558" ในวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยฺเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 1939
Ico48
Small_dscf5673
เวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 674
Ico48
Small_activity9
เวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 290
Ico48
Small_activity8
เวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 263
Ico48
Small_activity7
เวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 208
Ico48
Small_activity6
เวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา
By MeanKuma
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 184