นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeanKuma
Ico64
Kritsada Lakmuang
นักกิจการนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ความเคลื่อนไหวของฉัน

21 เมษายน 2559
Ico48
Small_activity5
เวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา
โดย MeanKuma
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 231
Ico48
Small_activity4
เวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา
โดย MeanKuma
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 241
Ico48
Small_activity3
เวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา
โดย MeanKuma
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 201
Ico48
Small_activity2
เวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา
โดย MeanKuma
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 137
Ico48
Small_activity1
เวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา
โดย MeanKuma
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 276
23 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 สโมสรนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน ทั่วไป
โดย MeanKuma
สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดทำกิจกรรมBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดไปก่อนแล้วเมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ตามบันทึกhttp://share.psu.ac.th/blog/bigcday/40289 โดยในส่วนของสโ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1251
Ico48
Small_bigcleaning9
bigcleaning58
โดย MeanKuma
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 214
Ico48
Small_bigcleaning8
bigcleaning58
โดย MeanKuma
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 212
Ico48
Small_bigcleaning7
bigcleaning58
โดย MeanKuma
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 184
Ico48
Small_bigcleaning6
bigcleaning58
โดย MeanKuma
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 193
Ico48
Small_bigcleaning5
bigcleaning58
โดย MeanKuma
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 173
Ico48
Small_bigcleaning4
bigcleaning58
โดย MeanKuma
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 194
Ico48
Small_bigcleaning3
bigcleaning58
โดย MeanKuma
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 191
Ico48
Small_bigcleaning2
bigcleaning58
โดย MeanKuma
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 213
Ico48
Small_bigcleaningsm1
bigcleaning58
โดย MeanKuma
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 248
12 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
Small_banku
มหาวิทยาลัยธนาคาร
โดย MeanKuma
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 321
Ico48
มหาวิทยาลัยธนาคาร คืออะไร?
ใน ทั่วไป
โดย MeanKuma
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีแนวคิดที่จะการปลูกฝังพฤติกรรมการออมให้แก่นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยให้นักศึกษามีเงินออมสำหรับการใช้จ่ายในยามจำเป็นแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างทักษะการวางแผน และการบริหารจัดการด้านการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษาอีกด้วย สืบเนื่องจาก บันทึกข้อตกลงความร่วมมื...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1357
01 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
Small_123
รางวัล 4 จอบ ครั้งที่ 33
โดย MeanKuma
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 247
12 มกราคม 2559
Ico48
วันเด็กแห่งชาติ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2559
ใน กิจกรรมเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
โดย MeanKuma
ตลาดเกษตร ม.อ. ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ และชมรมการศึกษาเพื่อสังคม ม.อ. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ ตลาดเกษตร ม.อ. ซึ่งทางสโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดซุ้มกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 3 ซุ้มกิจกรรม จาก 6 ชมรมนักศึกษา ได้แก่ - ช...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2189
Ico48
Small_dekdee22
วันเด็กแห่งชาติ 2558
โดย MeanKuma
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 364