นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

J
Ico64
มาลี เจตวิจิตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

14 ตุลาคม 2557
Ico48

ชอบ

Ico48
ประชุมผู้กรีดยางและบุคลากรสถานีวิจัยเทพา
ใน เรื่องเล่าสถานี
โดย จารี ทองสกูล
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ช่วงเช้าท่านรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ไปพบปะพูดคุยกับเกษตรกรผู้กรีดยางพารา จำนวน 24 ครอบครัว เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติที่คณะฯ พึงประสงค์ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการกรีดยางพาราของสถานีวิจัยเทพา พบปะพูดคุยกับเกษตรกรผู้กรีดยางพารา จำนวน 24 ครอบครัว ...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1734
03 ตุลาคม 2557
Ico48

ชอบ

Ico48
รับสมัครตลอดปี?
ใน งานบัณฑิตศึกษา ที่ภาควิชา
โดย Baby
ปุจฉา : จากบุคลากร และผู้สนใจจะสมัครสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "รับสมัครตลอดปี หมายความว่าอย่างไร" วิสัชนา : บัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์ กำหนดปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 1. การรับสมัครประจำปี กำหนดระยะเวลารับสมัคร ประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมก...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1460
26 มิถุนายน 2557
Ico48

ชอบ

Ico48
พิชิตโรคออฟฟิศซินโดรม
ใน เก็บเกี่ยวสารพันสาระ :)
โดย บิวตี้
การนั่งจ้องจอคอมพิวเตอร์มากว่าครึ่งค่อนวัน กับเก้าอี้ที่นั่งแล้วรู้สึกไม่สบายตัว จนทำให้รู้สึกปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล หากคุณมีอาการเหล่านี้ล่ะก็ ควรระวัง “โรคออฟฟิศซินโดรม” จะถามหากันไว้ด้วยนะคะ วันนี้ขอแนะนำท่าบริหารง่ายๆ แค่ขยับนิดขยับหน่อยก็สามารถห่างจากโรคออฟฟิศซินโดรมมาฝากกันค่ะ ท...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2871
20 มิถุนายน 2557
Ico48
โครงการพัฒนาสมรรถนะสากล PSU-USM-UMT ปี 2557
ใน กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
โดย J
ตามที่ภาควิชาวาริชศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะสากล ให้กับนักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มาตั้งแต่ปี 2553 โดยจัดให้นักศึกษาเดินทางไปทัศนศึกษา ณ Universiti Sains Malaysia (USM) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ต่อมาคณาจารย์และนักศึกษาจาก USM เดินทางมาเยี่ยมชมคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทย...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1918
Ico48
Small_psu_usm_umt
PSU_USM_UMT
โดย J
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 598
18 มิถุนายน 2557
Ico48
Small_6psu_usm_umt
PSU_USM_UMT6
โดย J
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 657
Ico48
Small_5psu_usm_umt
5PSU_USM_UTM
โดย J
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 704
Ico48
Small_4psu_usm_umt
4PSU_USM_UMT
โดย J
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 670
Ico48
Small_3psu_usm_umt
3PSU_USM_UMT
โดย J
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 536
Ico48
Small_2psu_usm_umt
2PSU_USM_UMT
โดย J
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 534
Ico48
Small_1psu_usm_umt
PSU_USM_UMT1
โดย J
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 429
Ico48
Small_1psu-usm-umt
1PSU-USM-UMT
โดย J
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 464
22 เมษายน 2557
Ico48

ชอบ

Ico48
บรรยากาศสงกรานต์ ปี 57 "ขาวม้า ปาเต๊ะ"
ใน เรื่องเล่าของมิกกี้
โดย มิกกี้
สงกรานต์เป็นคำสันสกฤต หมายถึง การผ่าน หรือ การเคลื่อนย้าย ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศี... พิธีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติ มาแต่โบราณช่วงวันสงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมช...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 5863
Ico48

ชอบ

Ico48
วาริช Discovery
ใน กิจกรรมนักศึกษาวาริชศาสตร์
โดย akkarawit
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้จัดโครงการ “วาริช Discovery I & II” ประจำปีการศึกษา 2556 ให้กับนักศึกษาวาริชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการแนะนำและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรของภาควิชาฯ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาท...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1331
08 เมษายน 2557
Ico48
โครงการ "ดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 1" ปีการศึกษา 2556
ใน กิจกรรมภาควิชาวาริชศาสตร์
โดย J
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากร-ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องข้อกำหนดการดูแลนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2555 และจากข้อมูลหลายปีที่ผ่านมา พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 มักประสบกับปัญหาการเรียนในปีแรก เนื่องจากนักศึกษาเพิ่งเข้ามาสู่ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งแตกต่างจากรูปแ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1843
Ico48
Small_takecare-study2
Take care of study2
โดย J
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 402
Ico48
Small_takecare-study1
Take care of study1
โดย J
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 456
19 มีนาคม 2557
Ico48

ชอบ

Ico48
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(3)
ใน การจัดการความรู้
โดย เปตอง
ช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ดูแลระบบ Share PSUและคณะทรัพยากรธรรมชาติ ทีมผู้ดูแลระบบShare PSU นโยบายระดับมหาวิทยาลัย การเขียนบันทึกผ่านระบบ Share PSU เป็นการเขียนเล่าเรื่องราว สิ่งที่ได้พบเจอ แบ่งปันประสบการณ์ผ่าน Blog ในTheme “Happy Family” การจัดเวที Happy Universit...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1350
Ico48

ชอบ

Ico48
แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ
ใน บริการวิชาการ fnr1
โดย น้ำขิง
ทุกๆ ปี ก็จะมีการเขียนโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการบริการวิชาการ วันนี้ก็เลยนำแบบเสนอโครงการมาบันทึกไว้ เริ่มต้น... 1. ชื่อโครงการ............ (ระบุชื่อโครงการ) 2. ระบุความสอดคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน 2.1 ระบุยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย..........
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1292
04 มีนาคม 2557
Ico48

ชอบ

Ico48
การแปลงข้อความภาษาอังกฤษเป็นเสียงพูดใน Excel
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ที่กำลังจะมาถึงในปีหน้านี้ ในบันทึกเรื่องนี้เรามาเรียนรู้การใช้งาน Excel ในการ แปลงข้อความภาษาอังกฤษเป็นเสียงพูดกันนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องมีการสร้างเครื่องมือให้ตัวโปรแกรมสามารถออกเสียงพูดภาษาอังกฤษออกมาให้ได้ ซึ่งแน่นอน คอมพิวเตอร์ของเราจะต้องมีการ์...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3917