นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โจโมะน้ำตาล
Ico64
มณียา แซ่เซียง

การจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

My Activities

25 August 2016
Ico48
Small_surapong56
รางวัลดีเด่นพี่สุระพงศ์
By โจโมะน้ำตาล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 828
Ico48
Small_surapong56
รางวัลดีเด่น
By โจโมะน้ำตาล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 812
11 August 2016
Ico48
สัมภาษณ์พี่สุระพงศ์
in เรื่องเล่าภาควิชา
By โจโมะน้ำตาล
บทสัมภาษณ์ คุณสุระพงศ์ สายบุญ เข้ามาทำงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผมเริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2522 ตำแหน่งครู สังกัด ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการในตำแหน่งครู 33 ปี 5 เดือน เมื่อระบบเงินเดือนเปลี่ยนจากระบบ พีซี เป็นระบบแท่ง ตำแหน่งค...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1399
03 August 2016
Ico48

Likes

Ico48
สัมภาษณ์พี่สุระพงศ์
in เรื่องเล่าภาควิชา
By โจโมะน้ำตาล
บทสัมภาษณ์ คุณสุระพงศ์ สายบุญ เข้ามาทำงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผมเริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2522 ตำแหน่งครู สังกัด ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการในตำแหน่งครู 33 ปี 5 เดือน เมื่อระบบเงินเดือนเปลี่ยนจากระบบ พีซี เป็นระบบแท่ง ตำแหน่งค...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1399
Ico48
สัมภาษณ์พี่สุระพงศ์
in เรื่องเล่าภาควิชา
By โจโมะน้ำตาล
บทสัมภาษณ์ คุณสุระพงศ์ สายบุญ เข้ามาทำงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผมเริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2522 ตำแหน่งครู สังกัด ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการในตำแหน่งครู 33 ปี 5 เดือน เมื่อระบบเงินเดือนเปลี่ยนจากระบบ พีซี เป็นระบบแท่ง ตำแหน่งค...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1399
27 July 2016
Ico48
Small_dsc_3640
พี่สุระพงศ์7
By โจโมะน้ำตาล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 519
Ico48
Small_dsc_3625
พี่สุระพงศ์6
By โจโมะน้ำตาล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 628
Ico48
Small_dsc_3628
พี่สุระพงศ์5
By โจโมะน้ำตาล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 349
Ico48
Small_111
พี่สุระพงศ์5
By โจโมะน้ำตาล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 409
Ico48
Small_dsc_3588
พี่สุระพงศ์2
By โจโมะน้ำตาล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 307
26 July 2016
Ico48
Small_page
กลุ่มสัมภาษณ์
By โจโมะน้ำตาล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 462
Ico48
Small_dsc_3612
พี่สุระพงศ์4
By โจโมะน้ำตาล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 339
27 August 2015
Ico48

Likes

Ico48
บทสัมภาษณ์อาจารย์วสันณ์
in เรื่องเล่าภาควิชา
By โจโมะน้ำตาล
รองศาสตราจารย์ ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์ ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 ที่จังหวัดราชบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2519 และได้รับการบรรจุเข้ารับราชก...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1893
Ico48
บทสัมภาษณ์อาจารย์วสันณ์
in เรื่องเล่าภาควิชา
By โจโมะน้ำตาล
รองศาสตราจารย์ ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์ ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 ที่จังหวัดราชบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2519 และได้รับการบรรจุเข้ารับราชก...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1893
24 August 2015
Ico48

Likes

Ico48
เครื่องทดสอบหาค่า Density โดยการแทนที่น้ำ
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
เครื่องทดสอบหาค่า Density โดยการแทนที่น้ำ มีให้ใช้งานที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แล้วครับ หลักกการทำงานไม่ได้ยุงยากอะไรมากนัก ชั่งน้ำตัวอย่างที่จะหาค่าความหนาแน่นในอากาศ แล้วกด Enter ที่เครื่องชั่ง ต่อจากนั้นนำตัวอย่างวางลงในถาดของเครื่องชั่งที่มีน้ำ กด Enter อีกครั้งเครื่องจะคำนวณค่าคว...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1623
Ico48

Likes

Ico48
Small_bikeformom1
ปั่นจักรยานเพื่อแม่
By ปราณี
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 878
20 August 2015
Ico48

Likes

Ico48
บทสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ "นางสาวรัตนา ยงยิ่งประเสริฐ "
in เล่าสู่กันฟัง
By saw
นางสาวรัตนา ยงยิ่งประเสริฐเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ พี่รัตนา ยงยิ่งประเสริฐ ถือได้ว่าเป็นบุคลากรรุ่นบุกเบิกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ สมัยท่าน ศ.ดร.สุจินต์ จินายน เป็นคณบดี พี่รัตนาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานสำนักงาน คอยให้คำปรึกษา แนะนำงานให้กับน้องๆ และหน่วยงานอื่นๆ สา...
Flowers: 12 · Comments: 0 · Read: 2847
18 August 2015
Ico48
Small_11
สัมภาษณ์กลุ่ม
By โจโมะน้ำตาล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 406
Ico48
Small_page12
สัมภาษณ์
By โจโมะน้ำตาล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 379
17 August 2015
Ico48
Small_img_00111
สัมภาษณ์
By โจโมะน้ำตาล
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 332