นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โจโมะน้ำตาล
Ico64
มณียา แซ่เซียง

การจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

ความเคลื่อนไหวของฉัน

25 สิงหาคม 2559
Ico48
Small_surapong56
รางวัลดีเด่นพี่สุระพงศ์
โดย โจโมะน้ำตาล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 830
Ico48
Small_surapong56
รางวัลดีเด่น
โดย โจโมะน้ำตาล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 815
11 สิงหาคม 2559
Ico48
สัมภาษณ์พี่สุระพงศ์
ใน เรื่องเล่าภาควิชา
โดย โจโมะน้ำตาล
บทสัมภาษณ์ คุณสุระพงศ์ สายบุญ เข้ามาทำงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผมเริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2522 ตำแหน่งครู สังกัด ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการในตำแหน่งครู 33 ปี 5 เดือน เมื่อระบบเงินเดือนเปลี่ยนจากระบบ พีซี เป็นระบบแท่ง ตำแหน่งค...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1400
03 สิงหาคม 2559
Ico48

ชอบ

Ico48
สัมภาษณ์พี่สุระพงศ์
ใน เรื่องเล่าภาควิชา
โดย โจโมะน้ำตาล
บทสัมภาษณ์ คุณสุระพงศ์ สายบุญ เข้ามาทำงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผมเริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2522 ตำแหน่งครู สังกัด ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการในตำแหน่งครู 33 ปี 5 เดือน เมื่อระบบเงินเดือนเปลี่ยนจากระบบ พีซี เป็นระบบแท่ง ตำแหน่งค...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1400
Ico48
สัมภาษณ์พี่สุระพงศ์
ใน เรื่องเล่าภาควิชา
โดย โจโมะน้ำตาล
บทสัมภาษณ์ คุณสุระพงศ์ สายบุญ เข้ามาทำงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผมเริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2522 ตำแหน่งครู สังกัด ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการในตำแหน่งครู 33 ปี 5 เดือน เมื่อระบบเงินเดือนเปลี่ยนจากระบบ พีซี เป็นระบบแท่ง ตำแหน่งค...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1400
27 กรกฎาคม 2559
Ico48
Small_dsc_3640
พี่สุระพงศ์7
โดย โจโมะน้ำตาล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 520
Ico48
Small_dsc_3625
พี่สุระพงศ์6
โดย โจโมะน้ำตาล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 629
Ico48
Small_dsc_3628
พี่สุระพงศ์5
โดย โจโมะน้ำตาล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 349
Ico48
Small_111
พี่สุระพงศ์5
โดย โจโมะน้ำตาล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 409
Ico48
Small_dsc_3588
พี่สุระพงศ์2
โดย โจโมะน้ำตาล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 307
26 กรกฎาคม 2559
Ico48
Small_page
กลุ่มสัมภาษณ์
โดย โจโมะน้ำตาล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 462
Ico48
Small_dsc_3612
พี่สุระพงศ์4
โดย โจโมะน้ำตาล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 339
27 สิงหาคม 2558
Ico48

ชอบ

Ico48
บทสัมภาษณ์อาจารย์วสันณ์
ใน เรื่องเล่าภาควิชา
โดย โจโมะน้ำตาล
รองศาสตราจารย์ ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์ ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 ที่จังหวัดราชบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2519 และได้รับการบรรจุเข้ารับราชก...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1894
Ico48
บทสัมภาษณ์อาจารย์วสันณ์
ใน เรื่องเล่าภาควิชา
โดย โจโมะน้ำตาล
รองศาสตราจารย์ ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์ ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 ที่จังหวัดราชบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2519 และได้รับการบรรจุเข้ารับราชก...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1894
24 สิงหาคม 2558
Ico48

ชอบ

Ico48
เครื่องทดสอบหาค่า Density โดยการแทนที่น้ำ
ใน งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
เครื่องทดสอบหาค่า Density โดยการแทนที่น้ำ มีให้ใช้งานที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แล้วครับ หลักกการทำงานไม่ได้ยุงยากอะไรมากนัก ชั่งน้ำตัวอย่างที่จะหาค่าความหนาแน่นในอากาศ แล้วกด Enter ที่เครื่องชั่ง ต่อจากนั้นนำตัวอย่างวางลงในถาดของเครื่องชั่งที่มีน้ำ กด Enter อีกครั้งเครื่องจะคำนวณค่าคว...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1625
Ico48

ชอบ

Ico48
Small_bikeformom1
ปั่นจักรยานเพื่อแม่
โดย ปราณี
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 879
20 สิงหาคม 2558
Ico48

ชอบ

Ico48
บทสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ "นางสาวรัตนา ยงยิ่งประเสริฐ "
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย saw
นางสาวรัตนา ยงยิ่งประเสริฐเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ พี่รัตนา ยงยิ่งประเสริฐ ถือได้ว่าเป็นบุคลากรรุ่นบุกเบิกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ สมัยท่าน ศ.ดร.สุจินต์ จินายน เป็นคณบดี พี่รัตนาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานสำนักงาน คอยให้คำปรึกษา แนะนำงานให้กับน้องๆ และหน่วยงานอื่นๆ สา...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2848
18 สิงหาคม 2558
Ico48
Small_11
สัมภาษณ์กลุ่ม
โดย โจโมะน้ำตาล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 407
Ico48
Small_page12
สัมภาษณ์
โดย โจโมะน้ำตาล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 379
17 สิงหาคม 2558
Ico48
Small_img_00111
สัมภาษณ์
โดย โจโมะน้ำตาล
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 332