นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MK
Ico64
Montep Kiatweerasakul
อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

ความเคลื่อนไหวของฉัน

28 กรกฎาคม 2558
Ico48

ชอบ

Ico48
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(1): พันธกิจ
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ตามกำหนดการณ์ของ SEC เราจะไปทบทวนแผนกลยุทธ์ 7-8 สิงหาคมนี้ เพื่อสื่อสารให้การไปครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผมก็จะขอบันทึกไว้ที่นี้สักนิด ผมคงต้องเริ่มด้วยพันธกิจ ถึงหลายท่านเริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ ประเด็นนี้ผมเคยถามกูรูแล้วท่านก็บอกว่าเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้ บริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่ ๆ อาจเอาวิสัยทั...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1006
Ico48

ชอบ

Ico48
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(2): พันธกิจ
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ความเดิมจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์(1) หลังจากได้ปรับปรุงภารกิจที่ตอบสนองต่อ PSU ให้มากขึ้นสมัยท่านอธิการบดีบุญสม 1 ซึ่งท่านได้อนุมัติกรอบบุคลากรเพิ่มขึ้น SEC ก็เริ่มตั้งหลักได้ และปัจจุบัน SEC มีพันธกิจ คือ ให้บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล Keywords ก็อาจแบ่งไ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 974
Ico48

ชอบ

Ico48
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: structure & process
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
นวัตกรรมรูปแบบที่ 3 คือโครงสร้าง (structure) ครับ เป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นเรื่องการจัดการทรัพยากรที่มีในองค์กรเพื่อให้เกิดมูลค่า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร คนในองค์กร หรือทรัพย์สินทางปัญญา ตัวอย่างได้แก่ การสร้างระบบแรงจูงใจ การสร้างระบบมาตรฐานอุปกรณ์ ลดความซับซ้อนในการดำเนินการ สิ่งที่ SEC ได้...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1180
Ico48

ชอบ

Ico48
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Product Performance & Product System
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
นวัตกรรมแบบที่ 5 คือ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Performance) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่คุณค่า คุณลักษณะ และคุณภาพของสินค้าที่จะส่งมอบไปยังผู้บริโภค การสร้างสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์มากขึ้น การพัฒนาให้เรียบง่าย ง่ายต่อการใช้งาน การพัฒนาให้ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก็อยู่ในหมวดนี้ครับ SEC ก็มีกา...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 920
Ico48

ชอบ

Ico48
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(3): วิสัยทัศน์
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
หลังจากรู้พันธกิจขององค์กรอย่างชัดเจนแล้ว SEC ก็ต้องไปดูวิสัยทัศน์ขององค์กรแม่ คือ PSU ก่อน "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน" แล้วจึงมากำหนดวิสัยทัศน์ให้ไปในทิศทางเดียวกันซึ่ง ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1245
Ico48

ชอบ

Ico48
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(4): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ในโมเดล Leadership Model ของ SEC นั้น เราเริ่มต้นด้วยการนำเอาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมากำหนดเป็นพันธกิจและวิสัยทัศน์ครับ อย่างที่เขียนไปก่อนหน้านี้ว่า SEC นั้นก่อตั้งจากความต้องการของ PSU ที่จะมีหน่วยงานหนึ่งที่สามารถสนับสนุนงานวิจัยของนักวิจัยซึ่งก็คือนักศึกษาแล...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 830
Ico48
Small_lcd3
LCD3
โดย MK
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 269
Ico48
หลักในการหาจอ LCD มาทดแทนในเครื่องมือวัด
ใน เทคนิคการซ่อมอิเล็กทรอนิกส์
โดย MK
จอ LCD (Liquid crystal display) เสียด้วยหลายสาเหตุเช่น อาจจะได้รับแรงกระแทกจากการตก วางในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เสื่อมจากใช้งานมานาน เมื่อจอ LCD เสื่อมหรือเสียวิธีที่ดีที่สุดคือเปลี่ยนเป็นเบอร์เดิม อย่างไรก็ตามหากหาเบอร์เดิมไม่ได้ เราพอจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหาจอ LCD มาทดแทนดังนี้ - ขนาด กว้าง ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1543
Ico48
Small_lcd4
LCD4
โดย MK
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 320
Ico48
Small_lcd2
LCD2
โดย MK
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 289
Ico48
Small_lcd1
lcd1
โดย MK
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 230
22 มิถุนายน 2558
Ico48

ชอบ

Ico48
SEC กับการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ ครั้งที่ 1
ใน Lifestyle
โดย Zenki
ภายหลังการจัดทำเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น แม้จะยังไม่สมบูรณ์ก็ตาม แต่ SEC ยึดถือตามแนวทางการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ไป และปรับปรุงไปด้วย ดังนั้นแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ต่าง ๆ จึงถูก...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 844
Ico48

ชอบ

Ico48
การบริหารงานบุคคลด้วยกลยุทธ์เชิงรุก
ใน พูดถึงคุณภาพกันหน่อยน่ะ
โดย pompom
การบริหารงานบุคคลในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบไปจากเดิมที่ไม่ได้พูดกันแต่เรื่องของงานบุคคลแบบที่เรียกว่าPersonalซึ่งเป็นรูปแบบของการบริหารที่ผู้บริหารมักใช้เวลาไปกับทำงานด้านเอกสาร หรืองานบุคคลเชิงธุรการเกือบ 60 % งานส่วนใหญ่จะหมดไปกับการแก้ไขปัญหาประจำวันมากกว่าการคิดวิเคราะห์ การวางแ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 541
Ico48

ชอบ

Ico48
10 คำถามยอดนิยมเกี่ยวกับเรื่องวัยทอง
ใน บันทึกทั่วไป
โดย พี่งาม
ผู้หญิงที่ย่างเข้าสู่วัยทองคงจะมีปัญหาค้างคาใจเกี่ยวกับสุขภาพมากมาย มี 10 คำถามยอดนิยมเกี่ยวกับเรื่องวัยทองมาบอกคุณผู้หญิงกันค่ะ 1. วัยหมดประจำเดือน คืออะไร ผู้หญิงเมื่อเลยวัย 40 ขึ้นไป การทำงานของรังไข่จะชะลอลง บางคนประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ อาจจะมาถี่ขึ้นในช่วงแรก และค่อยๆ ห่างออกมาจนหมดไปในที่...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 922
Ico48

ชอบ

Ico48
เล่านิทาน อ่านหนังสือ เรื่องสำคัญที่ลูกห้ามพลาด
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ยักษ์สวย
การเล่านิทาน อ่านหนังสือให้ลูกฟังมีประโยชน์มากมาย ไม่เว้นแม้แต่ลูกเล็กวัยขวบปีแรก เพราะนอกจากจะเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแล้ว ขณะที่พ่อแม่เล่านิทานหรืออ่านหนังสือให้ลูกฟัง ยังส่งผลดีต่อพัฒนาการหลายๆ ด้านของลูกด้วย ารอ่านหนังสือหรือเล่านิทานให้ลูกวัยขวบปีแรกฟัง จะช่วยการกระตุ้นพัฒนาการถึง 3 ด...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1455
Ico48

ชอบ

Ico48
วิธีสร้างนิสัยอันดีงามในการทำงาน
ใน little aun first place
โดย little aun
2.1 ความมีระเบียบ ความมีระเบียบในการทำงานจะช่วยลดขั้นตอนการค้นหาสิ่งของ ลดความหงุดหงิด เสียเวลา สับสน ลืม หรือละเลยงานบางชิ้นงานไป ความมีระเบียบจะเป็นรากฐานของการทำงานอย่างเป็นระบบ 2.2 จงปฏิบัติงานตามลำดับความสำคัญ วิธีการที่ดีที่สุด คือการจัดลำดับความสำคัญของงานว่างานไหนต้องทำก่อนหรือหลัง หลั...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 765
Ico48

ชอบ

Ico48
เทคนิคเตรียมตัวอย่างกับกลุ่มสารที่สนใจบางชนิด
ใน ปัญหา หน้างาน
โดย หัวกรวด
ลำดับที่ วิธีการสกัด สารที่ทำการวิเคราะห์ ตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ สภาวะในการสกัด ข้อเด่น เอกสารอ้างอิง 1 HS-SDME Policyclic Aromatic Carbon (PAH) ตัวอย่างในสิ่งแวดล้อม (ตัวอย่างน้ำจากทะเลสาบ ใบไม้ ) ใช้ b-cyclodextrins (CDs) เป็น...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1310
Ico48

ชอบ

Ico48
ปลูกป่าปีที่ 4 ณ อ่างเก็บน้ำคลองจำไหร
ใน CSR
โดย บุษราคัม
วันเสาร์ที่ 4 ก.ค. 58 นี้ ศูนย์เครื่องมือฯ มีกิจกรรมปลูกป่า เป็นปีที่ 4 แล้ว ครั้งแรก เราไปปลูกป่าที่ชะแล้ เป็นพื้นราบ ปลูกไป 200 ต้น ปีที่ 2 ก็ปลูกที่ชะแล้ แต่ลงป่าเลน ปลูกได้เร็วเลยปลูกไป 1200 ต้น ปีที่ 3 เลยขึ้นบกบ้าง ไปปลูกที่อ่างเก็บน้ำคลองจำไหร อ.คลองหอยโข่ง จำนวน 300 ต้น แ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 891
17 มิถุนายน 2558
Ico48

ชอบ

Ico48
สะพานลอยหน้าโรงพยาบาล มอ
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
สะพานลอยหน้าโรงพยาบาล มอ ที่พูดคุยกันมาเนิ่นนานว่าเมื่อไรจะมีหลังคาคลุม และเป็นแบบที่ผู้สูงอายุขึ้นลงสะดวก เพราะที่มันมีอยู่ใช้งานคนก็ใช้กันน้อยยิ่งผู้สูงอายุ ที่มาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หมดสิทธิ์ขึ้นครับ สูงชันเดินแทบไม่รอด ครั้นจะเดินข้ามทางถนนที่เป็นแบบสี่ช่องจราจร แรก ๆ ก็ยังพอไหวแต่กว่าจะ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1229
Ico48

ชอบ

Ico48
6 สิ่งที่จะทำให้คอมพิวเตอร์เสียและพังได้ง่าย
ใน การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
โดย ศศิธร ลิ่มจู้
ทําไมคอมเปิดไม่ติด ทําไมคอมดับเอง ทําไมคอมถึงช้า แล้วสุดท้ายก็เสียและพังไปในที่สุด นั้นเป็นเรื่องที่มักเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งสาเหตุหลักๆ ที่คอมพิวเตอร์ของเราจะชำรุดหรือเสียนั้น เกิดจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆที่เราๆอาจจะมองข้ามนั่นเอง ส่วนสา...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1031