นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

nareerat.c
Ico64
นารีรัตน์ จันทน์แดง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิเทศศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

08 กรกฎาคม 2554
Ico48
After Action Review (รู้จักกับ Share.psu)
ใน 108-1009
โดย nareerat.c
การบ้านจากการอบรมระบบ Share.psu 1.คาดหวังอะไรกับการอบรมครั้งนี้ รู้จักและสามารถใช้งานระบบ share.psu 2.ได้อะไรเกินความคาดหวัง/สมกับความคาดหวัง/น้อยกว่าความคาดหวัง เป็นไปตามความคาดหวัง 3.ถ้ามีกิจกรรมเช่นนี้อีก อะไรที่ควรปรับปรุง จริงๆ ก็ดีแล้วนะ 4.มีแรงบันดาลใจอะไรบ้าง จะกลับไปทำอะไร ยั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1
Blog