นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นฤมล พฤกษา
Ico64
นฤมล พฤกษา
อาจารย์
หลักสูตร ปร.ด. การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน คณะทรัพยากรธรรมชาคิ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ความเคลื่อนไหวของฉัน

28 สิงหาคม 2557
Ico48

ชอบ

Ico48
บุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมขาติ ประจำปี 2556
ใน สัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี2556
โดย akkarawit
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ เวลา 9.30 น. ที่ผ่านมา ทีมสัมภาษณ์ประกอบไปด้วย ดร.นเรศ ซ่วนยุก, คุณมาลี เจตวิจิตร, คุณเยาวลักษณ์ ชัยพลเดช และอัครวิทย์ อิสสะโร ได้จัดสัมภาษณ์พิเศษ ผศ. ดร. ชุติมา ตันติกิตติ ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นประจำปี 2556ขอ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1453
Ico48

ยินดีด้วยค่ะ

รู้จักน้องอ้อยมาหลายปี แต่แบบผ่านๆ

ไม่ได้ร่วมงานด้วย เพียงแต่ขอช่วยเป็นบางครั้ง

ประทับใจค่ะ

จิตวิญญาณของการ "ทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" อยู่ที่เธอจริงๆ

Ico48

ชอบ

Ico48
สัมภาษณ์ นางสาวศศิธร ลิ่มจู้ บุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2556
ใน ทั่วไป
โดย bo
สัมภาษณ์ นางสาวศศิธร ลิ่มจู้ บุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2556 กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป เช้าของวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 09.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 265 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ให้สัมภาษณ์ :...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1739
25 สิงหาคม 2557
Ico48

ชอบ

Ico48
เมื่อเด็กทรัพยาฯ เจองานหิน หิน
ใน หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
โดย นายอุทิศ อินทศร
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคณะ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ ภาพที่ 1 แสดงกิจกรรมพัฒนาคณะ ในการทำกิจกรรมทั้งหมด จะมีรุ่นพี่และเจ้าหน้าที่หน่วยอาคารฯ คอยควบคุมและอำนวยความสะดวก โดยในวันนี้...
ดอกไม้: 17 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 3564
Ico48

ชอบ

Ico48
ระบบพี่เลี้ยงวิจัย
ใน เรื่องหน้างาน
โดย จิราภรณ์ คงสุข
คณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยวิจัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งดูแลด้านการวิจัย ได้มีนโยบายเพื่อส่งเสริมนักวิจัยใหม่ในคณะฯ ให้สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้นจึงมีการจัดประชุมหารือกับคณาจารย์อาวุโสในคณะฯ เพื่อจัด...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1096
Ico48

ชอบ

Ico48
นักศึกษาฝ่ายจราจรงานเกษตรภาคใต้
ใน งานเกษตรภาคใต้
โดย ศรีนรา
สิ่งเล็กๆที่ได้ทำ ไม่ได้หวังว่าตนจะได้ดี แต่เพียงเพื่อไมตรีที่มอบให้.. แบ่งปันเรื่องราวดีดีของลูกศิษย์ทรัพยฯ กับข้อมูลภาพที่อยู่ในเฟสบุ๊คของอาจารย์พิไลวรรณ ประพฤติ ที่เพื่อนในเฟสฝากเรื่องราวมาบอก ชื่นชมกับน้ำใจที่มีให้..และขอบคุณเจ้าของโพสต์ที่บอกเล่าเรื่องราวดีดีให้เราได้รับรู้ ขอขอบคุณ ht...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1510
Ico48

ชอบ

Ico48
"ไหว้ครูแลกชั่วโมงกิจกรรม" แค่คิดก็ผิดแล้ว
ใน LUX
โดย LUX
ช่วงนี้มีประชุมบ่อยมาก จนเข้าไปคณะเพื่อสอน สอนเสร็จก็ออกมาประชุม เมื่อวันอาทิตย์เข้าไปสอนชดให้กับนศ.ป.ตรี เดินผ่านป้ายประกาศให้นศ.ปี 1 เข้าร่วมพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสที่ 21 ส.ค. (ดังรูป) อ่านป้ายแล้วอึ้งจนบอกไม่ถูกว่าการไหว้ครูเดี๋ยวนี้ต้องบังคับนศ.กันขนาดนี้แล้วหรือ ต้องประกาศว่า "โครงการนี้เป็นทร...
ดอกไม้: 14 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1499
Ico48

ชอบ

Ico48
มืออาชีพ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ความเป็นมืออาชีพ คือ การทำตามที่อาชีพนั้นกำหนดและทำกัน ซึ่งต้องผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ของอาชีพนั้น ๆ แน่นอน ความเป็นมือชีพไม่ใช่แค่คำพูด คำโฆษณา แต่มีหลักฐานประจักษ์แจ้งและทำจริง มาตรฐานความเป็นมืออาชีพ ประกอบด้วย 1. มาตรฐานงาน เป็นการทำงานที่มีมาตรฐานของทั้งกระบวนการและผลงาน ที่ไม่น้อยกว่...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 758