นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Melon
Ico64
Natmiya Leehacharoenkul
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

My Activities

17 May 2016
Ico48
เร่งหามาตรการยกระดับคุณภาพชีวิต "แม่บ้าน" เข้าระบบประกันสังคมภายใน 1 ปี
in minny
By Melon
สืบเนื่องมาจากเมื่อเช้าขณะที่เดินเข้ามาที่โต๊ะทำงาน ก็พบ "วารสารประกันสังคม" ฉบับเดือนมีนาคม 2559 วางอยู่กลางโต๊ะ จึงเริ่มเปิดอ่านและพบว่า มีเนื้อหาที่มีความน่าสนใจเกี่ยวกับ "สวัสดิการ" อยู่หลายคอลัมน์ ในวันนี้จึงขอหยิบยก คอลัมน์ ที่เกี่ยวกับ "แม่บ้าน" มานำเสนอในอีกแง่มุมหนึ่ง ส่วนจะมีเนื้อหาที่น...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1207
31 March 2016
Ico48
"ชน ไม่ต้องหนี เมื่อมีประกันภัยตาม พ.ร.บ." ณ จุดเกิดเหตุ ไม่ว่าใคร...ถูกใครผิด คุ้มครองทันที
in minny
By Melon
"ชน ไม่ต้องหนี เมื่อมีประกันภัยตาม พ.ร.บ." ณ จุดเกิดเหตุ ไม่ว่าใคร...ถูกใครผิด คุ้มครองทันที การใช้สิทธิ์จากประกันภัยพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ขอประชาสัมพันธ์การปรับเพิ่มวงเงินคุ้มครองการเบิกใช้สิทธิ์ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่า " ประกัน พ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1179
23 March 2016
Ico48
การเบิกค่ารักษาจากสถานพยาบาลเอกชน ได้แค่ 4 กรณี เท่านั้น!!!
in minny
By Melon
กรมบัญชีกลางแจงหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาจากสถานพยาบาลเอกชน ย้ำได้แค่ 4 กรณีเท่านั้น นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลรายชื่อสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลางโดยไม่มีรายละเอียดประกอบใดๆ ซึ่งทำให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลดังกล่าว มีความเข้าใจคลาดเ...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1181
14 March 2016
Ico48
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ สะดวกทุกที่ ไม่ต้องรออีกต่อไป เริ่ม 1 เมษายน 2559
in minny
By Melon
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ **เปิดบริการ จ่ายประโยชน์ทดแทน โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร(ยกเว้นธนาคารออมสินและธนาคารเกษตรและสหกรณ์)** ***เริ่ม 1 เมษายน 2559*** กรณี ทันตกรรม คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และชราภาพ (ระยะเวลาโอนเงินภายใน 5 วันทำการ) เพียงกรอกข้อมูลและแนบเอกสาร ส่งที...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1140
19 November 2015
Ico48
14 โรค !!!! ที่ไม่สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ คนทำงานควรรู้!!
in minny
By Melon
14 โรคที่สิทธิประกันสังคม ไม่สามารถรักษาได้ โรคและบริการที่ไม่มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ (กลุ่ม 14 โรคยกเว้น) ประกันสังคม ดังนี้ โรคหรือการประสบอันตรายอันเนื่องจากการใช้สารเสพเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล ประเภทคนไข้ในเกิน 180 วันใน 1 ป...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 2000
Ico48
Small_43tb45n7
14 โรคยกเว้น สิทธิประกันสังคม
By Melon
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1920
Ico48
ขอเชิญบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมฟังบรรยาย โครงการขยายผล เพื่อ "การพัฒนางาน"
in minny
By Melon
ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ กำหนดจัด โครงการ ขยายผลเพื่อ “การพัฒนางาน” ให้แก่บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการการพัฒนากระบวนการทำงานผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแน...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1084
29 September 2015
Ico48
ดร.จุฑามาศ แก้วมโน...การจัดการความรู้อาจารย์ใหม่(พนักงานมหาวิทยาลัย) ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
in minny
By Melon
ประเด็นสัมภาษณ์ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวจุฑามาศ แก้วมโน ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Chutharmard Kaewmano ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558809 E...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1373
22 July 2015
Ico48
Small_2828
การจัดการความรู้ อาจารย์ใหม่ ภาคธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
By Melon
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 698
Ico48
Small_2222
การจัดการความรู้ อาจารย์ใหม่ ภาคธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
By Melon
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 593
Ico48
Small_2121
การจัดการความรู้ อาจารย์ใหม่ ภาคธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
By Melon
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 618
Ico48
Small_55
การจัดการความรู้ อาจารย์ใหม่ ภาคธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
By Melon
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 488
Ico48
Small_44
การจัดการความรู้ อาจารย์ใหม่ ภาคธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
By Melon
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 473
Ico48
Small_2020
การจัดการความรู้ อาจารย์ใหม่ ภาคธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
By Melon
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 348
Ico48
Small_11
การจัดการความรู้ อาจารย์ใหม่ ภาคธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
By Melon
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 329
25 June 2015
Ico48
ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย...การจัดการความรู้อาจารย์ใหม่ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
in minny
By Melon
ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย 1. ประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาวิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสบการณ์ฝึกอบรม/ดูงาน การประชุมวิชากา...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1486
Ico48
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ซ่วนยุก...การจัดการความรู้อาจารย์ใหม่ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากธรรมชาติ
in minny
By Melon
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ซ่วนยุก 1. ประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) เกียรตินิยม สาขาวิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จบการศึกษาปี 2540 ระดับปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จบ...
Flowers: 8 · Comments: 2 · Read: 2009
Ico48
Small_20
การจัดการความรู้ อาจารย์ใหม่
By Melon
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 351
Ico48
Small_18
การจัดการความรู้ อาจารย์ใหม่
By Melon
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 336
Ico48
Small_17
การจัดการความรู้ อาจารย์ใหม่
By Melon
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 348