นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ปัทมพร อินสุวรรโณ
Ico64
ปัทมพร อินสุวรรโณ
เลขานุการภาควิชา
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 7

ความเคลื่อนไหวของฉัน

20 สิงหาคม 2558
Ico48

ชอบ

Ico48
บทสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ "นางสาวรัตนา ยงยิ่งประเสริฐ "
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย saw
นางสาวรัตนา ยงยิ่งประเสริฐเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ พี่รัตนา ยงยิ่งประเสริฐ ถือได้ว่าเป็นบุคลากรรุ่นบุกเบิกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ สมัยท่าน ศ.ดร.สุจินต์ จินายน เป็นคณบดี พี่รัตนาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานสำนักงาน คอยให้คำปรึกษา แนะนำงานให้กับน้องๆ และหน่วยงานอื่นๆ สา...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3260
03 กันยายน 2557
Ico48

มีประโยชน์แลชะน่ากินจังเลย และอยากได้รายการอาหารมากกว่านี้ถ้ามีอีกอิอิ๊

Ico48

ชอบ

Ico48
เห็ดตีนตุ๊กแก
ใน รักสุขภาพ
โดย โจโมะน้ำตาล
เห็ดแครงหรือเห็ดตีนตุ๊กแก(Schizophyllum commune) เป็นเห็ดที่ขึ้นได้ทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลกและงอกได้ตลอดปี เป็นเห็ดขนาดเล็กลักษณะคล้ายเปลือกหอยแครงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-4 เซนติเมตร รูปร่างคล้ายพัด ไม่มีก้านดอก เป็นที่รู้จักมากในแถบภาคใต้ พบมากบนท่อนไม้ยางพาราที่ตัดทิ้งไว้ มีคุณค่าทางโภชนาการ มีคา...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 3481
Ico48

ดิใจด้วยกว่าจะสำเร็จขอเป็นกำลังใจให้น๊ะจ๊ะน้องโจ๊ะโม๊ะน้ำตาล

Ico48

ชอบ

Ico48
บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.จิราพร เพชรรัตน์
ใน เรื่องเล่าภาควิชา
โดย โจโมะน้ำตาล
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เพชรรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เพชรรัตน์ สังกัดภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งอาจารย์ ระดับ 4 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2523 และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งช...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2486
03 เมษายน 2557
Ico48

มาส่งกำลังใจให้น้องแตงน้องใหม่ภาควิชาฯ ฝากน้องใหม่กับพี่ ๆ ทุกคนน๊ะค๊ะ

Ico48

ชอบ

Ico48
ประโยชน์ของการบำรุงสายตา
ใน รักสุขภาพ
โดย โจโมะน้ำตาล
บันทึกนี้เป็นการฝึก การเขียนบันทึกshare ครั้งแรกความรู้สึก ค่อนข้างที่จะตื่นเต้น ยากในการใช้งาน แต่ก็จะฝึกพยายามใช้งานทุกครั้งที่มีเวลา ขอฝากตัวสำหรับน้องใหม่ด้วยค่า ------- อาหารดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพฉันใด อาหารบำรุงสายตาก็มีความจำเป็นต่อสุขภาพสายตาที่ดีฉันนั้น การมองเห็นเป็นสิ่งที่วิเศษสุดของค...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 32 · อ่าน: 2658
06 พฤศจิกายน 2555
Ico48

ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้ความรู้เรื่อง Share ในวันนี้ จะได้เริ่มเขียน

ให้เป็นเรื่องเป็นราวเสียที ติดคำว่าเดี๋ยวค่อยอยู่เรื่อยเลยได้ฤกษ์เสียทีซี่

โดย ปัทมพร อินสุวรรโณ
ดอกไม้: 6
Ico48
แนวทางที่ทำให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจบเร็ว
ใน การเรียนการสอนของภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
โดย ปัทมพร อินสุวรรโณ
อีกหนึ่งแนวทางที่ทำให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจบเร็ว ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช จะจัดให้มีการนำเสนอ รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตของภาควิชาฯ ทั้งปริญญาโท และปริญญาเอกเขตร้อนที่อยู่ในความดูแลของภาควิชาฯ ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อ...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1646
Blog
03 มิถุนายน 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
รู้ได้ไงว่ามีประสบการณ์ทำงาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
จากการปรับระบบราชการจากระบบระดับ หรือ C เป็นระบบแท่ง ทำให้มีการปรับระบบของลูกจ้างประจำเป็นระดับ ชั้น เป็น บ1 บ2 และ บ2/หัวหน้า บ1 คือหน้าที่งานตำแหน่งต่าง ๆ บ2 ปรับตามความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ ส่วน บ2/หัวหน้า คือต้องสามารถและประสบการณ์ ชำนาญ เช่น บ2 โดยต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้า คือควบการท...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2028
Ico48

ชอบ

Ico48
คณะทรัพยฯ บริการวิชาการร่วมกับ ธ.ก.ส.
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อ14 มิถุนายน 2554 ผู้บริหารคณะทรัพยฯ ได้ขอไปพบปะหารือเพื่อการทำงานร่วมกันกับ ธ.ก.ส. สาขาภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งทำให้รับทราบกิจกรรมของ ธ.ก.ส. และนัดหารือเพื่อรับทราบงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในเดือน ตุลาคม 2554 แต่เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในภาคกลาง ภาคเหนือ และภารกิจของ ธ.ก.ส. จึงได้เลื่อนมา ใ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1757
Ico48

ชอบ

Ico48
ตรวจสอบการทำหน้าที่อาจารย์ในการสร้างคนของสังคม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
เมื่อพูดถึงนักศึกษา คงต้องพูดถึงอาจารย์ด้วย เพราะอาจารย์มีหน้าที่ดูแลนักศึกษา ทั้งในฐานะผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลให้คำปรึกษา การผลิตบัณฑิต เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพราะหากไม่มีภารกิจนี้ เรียกเป็นมหาวิทยาลัยไม่ได้ การผลิตบัณฑิต เป็นมากกว่าการสอนหนังสือ แต่เป็นการเตรียมกำลังคนในสาขาวิ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1795
31 พฤษภาคม 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
แมลงตัวน้อยพิษสงอันร้ายกาจ
ใน การจัดการศัตรูพืช
โดย Narit FNR
ในช่วงนี้เป็นข่าวทางทีวีขึ้นมาเกี่ยวกับแมลงแปลกๆ ซึ่งความแปลกนั้นเกิดจากการที่มีคนถูกพิษของแมลงเหล่านั้นและเกิดอาการแพ้ขึ้นมา เมื่อเป็นข่าวก็ทำให้เกิดความสนใจของผู้คนขึ้นมาว่า แมลงตัวนี้มาจากที่ไหน หน้าตาเป็นอย่างไร ทำไมถึงมีพิษร้ายกาจมากมายขนาดนี้ ซึ่งเป็นคำถามที่เกิดขึ้นมามากมายในทางกีฏว...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 8448
Ico48
อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา
ใน บอกข่าวเล่าเรื่องใน "ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช"
โดย ปัทมพร อินสุวรรโณ
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืชจัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาป.ตรี ภาควิชาฯ ครั้งที่ 1/2555 ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง 260 อาคาร 2 ตึกคณะทรัพยากรธรรมชาติเวลา 8.30-13.00 น. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดง ความคิดเห็นข้อเสนอแนะปัญหา และเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องการจะให้คณาจารย์ และภาค ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1933
16 สิงหาคม 2554
Ico48

ชอบ

Ico48
สวนผีเสื้อเพื่อการอนุรักษ์...(7) : ภาพประทับใจ
ใน นานาสาระ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
สวนผีเสื้อเพื่อการอนุรักษ์...(7) ตอน ภาพประทับใจ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับความกรุณาจาก ฯพณฯ ท่านนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19 ซึ่งท่านประธ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 4238
03 สิงหาคม 2554
Ico48
อย่าลืมอย่าพลาดงานเกษตรภาคใต้ปีนี้มีสวนผีเสื้อ และมีผีเสื้อหลากหลายให้ชมสวยงามมากคะ อย่าลืมจูงลูกพาหลาน เพื่อนๆ พี่่ ๆ ลุง ป้า น้าอา เข้าชมน๊ะจ๊ะ
โดย ปัทมพร อินสุวรรโณ
ดอกไม้: 1
Ico48
เพื่อโปรดทราบขณะนี้ใกล้จะถึงวันงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19 แล้ว แต่ตอนนี้บริษัทโตโยต้าได้ลงเต้นท์เป็นบริษัทแรกเรียบร้อยแล้ว เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ อย่าลืมเตรียมเล่นเกมส์รับของแจกไว้ได้แล้วน๊ะจ๊ะ
โดย ปัทมพร อินสุวรรโณ
ดอกไม้: 2
Ico48
อยากได้กระติกน้ำสามารถจังเลยจะต้องเขียนแชร์ให้เยอะๆ แต่อย่างไรก็ตามจะต้องผ่านการเซ็นเซอร์จากน้องแจ๋วก่อนฮิฮิ
โดย ปัทมพร อินสุวรรโณ
ดอกไม้: 5
Ico48
เครื่องฉาย LCD ประจำห้อง 259 ภาพไม่ชัดดูเบลอ ๆ มาก น่าจะเสนอให้คณะฯ ซื้อเครื่องใหม่ได้แล้วน๊ะจ๊ะ
โดย ปัทมพร อินสุวรรโณ
ดอกไม้: 9