นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Pavinee Chinachoti
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

18 ตุลาคม 2554
Ico48
Team Effectiveness
ใน Aim-Analyze-Act
โดย Pavinee Chinachoti
กฏการสร้างทีม ก่อนอื่น สร้าง ความรู้สึกต้องการ/ความอยากและศรัทธาให้ได้ก่อน สิ่งนี้เป็นไฟสําคัญโดยเฉพาะเมื่อหมดแรง มีเชื้อไฟนี้อยู่ก็จะสู้สู้ จนสําเร็จได้ ทั้งที่ไม่น่าจะสําเร็จ 1. อ่านคนให้เป็น ทําความเข้าใจว่าคนเราเกิดมาไม่เหมือนกัน เลือกคนที่มี self criticism คือรู้จักวินัจฉัยตัวเองมาเป็นทีม ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1780
14 ตุลาคม 2554
Ico48
มหาวิทยาลัยสู๋เป็นเลิศโดยไม่มีระบบประกันคุณภาพได้ไหม
ใน Agro-Industry อุตสาหกรรมเกษตร อก
โดย Pavinee Chinachoti
มาอีกแล้ว ประกัน... มหาวิทยาลัยในอเมริกาแทบไม่มีการประกันคุณภาพอย่างไทยเลย แต่เขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้ แล้วทําไมแต่ละคณะ เราจึงต้องวัดมากมาย แล้ววัดแบบนั้นแบบนี้ กลับไปกลับมา ที่ผู้นําต้องให้ความสนใจมากๆมีประมาณ 10 KPI ซึ่งจะเกี่ยวกับ ว่ามีแผนระยะ ยาวหรือไม่ ผลไปตามแผนไหม จํานวน นศทุกระดับ อ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1855
13 ตุลาคม 2554
Ico48
เห็นคนอื่นลําบากแล้วทําไงดี
ใน Aim-Analyze-Act
โดย Pavinee Chinachoti
คนเราเกิดมาไม่ใช่ง่ายเลยในสังคนแก่งแย่งกันแบบนี้ ที่จะให้มีจิตใจสาธารณะ ต้องคิดเป็น step เล็กๆ แต่ Aim ใหญ่ ค่ะ เป็นร่วมเกือบสิบปีตั้งแต่เมื่อสึนามิเข้าเมืองไทย ดิฉันอยู่ที่ Kansas และรู้สึกอึดอัดที่ได้แต่ดูข่าวเศร้าสลดจากเมืองไทย helpless เอามากๆ แล้วก็ฮึดขึ้นมาตั้งกองทุนขอบริจาคเพื่อเด็กๆที่ข...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 22
18 กันยายน 2554
Ico48

Have you ever bought something because of how the package looks?

Making a decision on a product has a lot to do with how you would package it.

Work is the same way. You can package your work assignment or your project to collaborate with friends. But how would you make the people see the importance and want to be a part of your work. is a challenge, right?

You may consider how you want to "package" it. Because people will "buy-in" what they feel there is value (benefits) to them.

Example: You have a new software that you think the office needs to buy so your work can be more efficient. Nobody wants this. And your boss is money conscious. What to do?

Look for things that are problematic among your coworkers. Challenge yourself by thinking how this new software would help solve these problems. Start approach your co-workers to let you try use this program to help them (who would not want help?) Show by reporting to every one including the boss.

You can package it as the "problem solver" software rather than just another office software.

Conclusion: decision can be easily made when people see it benefits them not you.

Ico48

Ok

I think I'm going to start with a few rules for our exercise.

1. After some small exercises, you are to help yourself with some assignments

2. We will have some monthly meetings to exchange your recent English experience of your assignment

3. New members are always welcome ; to become a member you must come to our monthly meeting and use PSUShare

4. It is okay to drop out but I want to know why - so you must fill our questionnaire

5. English is supposed to be fun and so we will have some fun social events

6. One activity = 1 point the person who collects the most point will get an award which will be given every 3 months

ok?

Now if you need help understand the text above, you may consider a real English class but you can also consult with friends :o)

******************************************************************

Exercise Assignment for this week: choose one of your English songs and search for it rylics (เนื้อเพลง) and read it carefully to understand the text (you can sign it out loud, too).

Tell us (in English) if you understand this song? And when someone sing this song how does it make you feel.

Due date : October 5th Please write your answer in this blog.

06 กันยายน 2554
Blog
Ico48
How to make a good decision
ใน Aim-Analyze-Act
โดย Pavinee Chinachoti
To make a good decision, 1. Evaluate the environment inside and outside an organization with real numbers. Ask questions - lots of questions 2. Look for new opportunities that will create real growth and resources to support it 3. Drum up for supports where you must show benefits and costs 4....
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2676
Ico48
English Now!
ใน Agro-Industry อุตสาหกรรมเกษตร อก
โดย Pavinee Chinachoti
This blog serves Agro-Industry and PSU community on English communication. Our first mission is to start "English Now!" as our new mission to find ways to enhance English exposure in our daily lives. If you are interested, I suggest that you first download iTunes from Apple.com site. It is free ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 1827
04 สิงหาคม 2554
Blog