นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

26 พฤษภาคม 2559
Ico48
Small_lean1
Lean follow Up
โดย ปิติกานต์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 980
Ico48
Small_lean2
Lean follow Up
โดย ปิติกานต์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 999
Ico48
Small_lean3
Lean follow Up
โดย ปิติกานต์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 853
Ico48
After Action Review : Lean Follow Up (HRM PSU TRANG)
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ "Lean Follow Up วิทยาเขตตรัง" ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 นั้น งานบริหารบุคคลวิทยาเขตตรัง ได้ส่งโครงการเข้าร่วมนำเสนอ 2 โครงการ ได้แก่ 1. การพัฒนากระบวนการให้บริการด้านข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (ผ่านระบบสารสนเทศภายในวิทยาเขตตรังป 2....
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1436
02 กรกฎาคม 2558
Ico48
บทเรียน 2: คุณภาพ-คุณค่าตำรา หนังสือวิชาการ
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
องค์ประกอบตำรา-หนังสือวิชาการ: คุณภาพ คุณค่าตำราหนังสือวิชาการ (เพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเขียนหนังสือ/ตำราวิชาการในระดับอุดมศึกษา) 1. เนื้อหา เหมาะสม เพียงพอที่จะเขียน 2. ผู้เขียน 3. หนังสือมีจุดเด่นหรือไม่ (สังเกตจากหนังสือจะปรากฎมี่คำนำหรือปกหลัง) หนังสือต้องมีจุดเด่นเฉพาะ 4. ปก=ชื่อ อ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1390
Ico48
บทเรียน 1: ต้องรู้จริงในสิ่งที่เราทำ ถึงเวลาที่ต้องทบทวนตนเอง
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
ในวันที่ 1-2กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ"การเขียน การผลิและเผยแพร่ตำราหนังสือวาการระดับอุดมศึกษา" วิทยากรโดย ผศ.มานิต รุจิวโรดม และ อาจารย์จงจิตต์ หลีกภัย มีอาจารย์ตอบรับเข้าร่วมโครงการ 30 ท่าน ในวันแรกการจัดกิจกรรมมีอาจารย์เข้าร่วมกิจกร...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1560
17 กรกฎาคม 2557
Ico48

ขอบคุณคะ คุณใยมะพร้าวน้องใยไหม (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)

แก้ไขเรียบร้อยแล้วคะ

Ico48
ขอเชิญสมาชิกสโมสรโครงการสร้างสนามปันรอยยิ้ม (วันศุกร์ที่ 8-12 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณลานหญ้าหน้าแฟลตที่พักบุคลากร)
ใน สโมสรแห่งความสุข
โดย ปิติกานต์
ขอเชิญชวนสมาชิกสโมสรอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังทุกท่าน ร่วมกิจกรรมสร้างสนามปันรอยยิ้ม (สร้างสนามเด็กเล่น&ค่ายสำหรับเด็ก 1 วัน) วันศุกร์ที่ 8 - วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณลานหญ้าหน้าแฟลตที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2094
Ico48
จากใจ...นายกสโมสร ม.อ.ตรัง ถึงอาจารย์และบุคลากร
ใน สโมสรแห่งความสุข
โดย ปิติกานต์
สวัสดีครับสมาชิกสโมสรอาจารย์และบุคลากร ฯ ที่รักทุกท่านในช่วงขณะที่ ม.อ. ตรังเรา กำลังก่อร่างสร้างตัว อาจารย์และบุคลากรต่างก็มีภาระกิจมุ่งสู่การพัฒนางาน และการพัฒนาตนเอง สโมสรอาจารย์และบุคลากรฯ จะเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่สมาชิก เพื่อให้เกิดชุมชนอาจารย์และบุค...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1360
16 กรกฎาคม 2557
Ico48
ขอเชิญสมาชิกร่วมกิจกรรมพูดคุย เสนอแนะและแสวงหาแนวร่วม กับกิจกรรม "เมาส์ มาย คลับ อุ๊บ!"
ใน สโมสรแห่งความสุข
โดย ปิติกานต์
ขอเชิญสมาชิกร่วมกิจกรรมพูดคุย เสนอแนะและแสวงหาแนวร่วม กับกิจกรรม "เมาส์ มาย คลับ อุ๊บ!" พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน :ข้าวซอย น้ำแข็งใส (ในบรรยายเป็นกันเองและผ่อนคลาย) ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องอาหาร ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานอธิการบดี ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมท...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1859
Ico48
แนะนำคณะกรรมการบริหารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ใน สโมสรแห่งความสุข
โดย ปิติกานต์
คณะกรรมการบริหารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วย ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 1 นายพฤฒ ยวนแหล นโยกสมโสรบุคลากร 2 นายศักดา มรกต อุปนายก 3 นางสาวพจ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1715
Blog
02 กรกฎาคม 2556
Planet
01 กรกฎาคม 2556
Ico48
จากผู้บริหารถึงบุคลากร ม.อ.วิทยาเขตตรัง
ใน PSU Trang: HR E-Newsletter
โดย ปิติกานต์
สวัสดีคณาจารย์และบุลากรทุกทุกฝ่ายทุกท่านค่ะ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 เริ่มเปิดมาได้เกือบเดือนแล้ว ปีนี้เป็นที่น่ายินดีที่เรามีนักศึกษาจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้เรามีนักศึกษาต้องดูแลจำนวน 3,045 คน ซึ่งทุกฝ่ายทั้งอาจารย์มีนักศึกษาต้องดูแลมากขึ้น ฝ่ายสนับสนุนก็มีงานเพิ่มขึ้นไปด้วย แต่ก็เป็นการแสดงว่าวิ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1862
Ico48
ม.อ.ตรัง กับการประหยัดพลังงาน ตอนที่ 1 "โครงการรณรงค์ขอความร่วมมือบุคลากรร่วมใจประหยัดพลังงาน"
ใน PSU Trang: HR E-Newsletter
โดย ปิติกานต์
วันนี้ดิฉันได้รับคู่มือการประหยัดพลังงานภายในอาคารจาก คุณสมหมาย ศิริรัตน์ ที่ได้ร่วมกันจัดทำกับเพื่อนร่วมงานอีก 2 ท่านคือ คุณศราวุธ จิตราวุธ และคุณวารี สังขโชติ บุคลากรงานอาคารสถานที่ จัดทำและแจกให้กับบุคลากรตามหน่วยงาน ซึ่งมีเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์มากและดิฉันอยากนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเราทุกคนจะไ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1872
28 มิถุนายน 2556
Ico48
“ผลงานเชิงพัฒนา กับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ม.อ.ตรัง”
ใน PSU Trang: HR E-Newsletter
โดย ปิติกานต์
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง การประเมินผลการปฎิบัติงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร การเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้เงินรางวัลประจำปี ค่าตอบแทนต่างๆ วิทยาเขตตรัง ได้มีคณะกรรมการพิจารณากำห...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2087
Ico48
Tips for Advisor
โดย ปิติกานต์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1208
Ico48
เล่าสู่กันฟัง การสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาเขตตรัง
ใน PSU Trang: HR E-Newsletter
โดย ปิติกานต์
วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อ “ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา” ให้กับคณาจารย์วิทยาเขตตรัง ที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คณาจารย์ได้ทราบบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สามารถให้คำแนะนำปรึกษาด้านวิชาการและ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2347
07 พฤษภาคม 2556
Ico48
Small_img_1598
งานบริหารงานบุคคล วิทยาเขตตรัง
โดย ปิติกานต์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 786